Orchestrace provozu aplikací​

Zvyšujte dostupnost, škálovatelnost, minimalizujte downtime. Získejte ekosystém, kde v případě výpadku orchestrátor uživatele přesměruje z momentálně nefunkční instance aplikace na jinou nebo zátěž rovnoměrně rozdělí.

Zvyšujte dostupnost, škálovatelnost, minimalizujte downtime

Získejte ekosystém, kde v případě výpadku, orchestrátor uživatele přesměruje z momentálně nefunkční instance aplikace na jinou nebo zátěž rovnoměrně rozdělí.

Pokud dojde k pádu 1 instance aplikace nebo jednoho stroje , problém se dá řešit s chladnou hlavou, jelikož aplikace stále běží na několika dalších a klient pozná minimální rozdíl nebo vůbec žádný.​

Orchestrátor balancuje zátěž

V případě velké zátěže se jí orchestrátor přizpůsobí a rovnoměrně ji sníží.​

Releasy s minimálním downtimem

Při releasech dochází k minimálnímu downtimu a při problémovém releasu je orchestrátor schopen sám zajistit rollback na předešlou verzi.​

Jak probíhá spolupráce

01

Analýza

Analyzujeme aktuální stav klienta, jaké nástroje používá a zda-li má jednotlivé aplikace v kontejnerech.​ Stanovíme požadavky klienta a určíme cíle orchestrace kontejnerů (např. škálovatelnost, vysoká dostupnost).​ Pokud ještě nemá vytvořené compose soubory, vytvoříme je.

02

Příprava integrace

Vybereme nástroj pro škálování a orchestraci kontejnerů, v našem případě největší zkušenost je s Nomadem od HashiCorp a Kubernetes. Nastavíme cluster, včetně serverových a klientových uzlů.​ Připravíme integraci s existujícími systémy, jako jsou sítě, úložiště a bezpečnostní mechanismy.​

03

Nastavení pravidel a procesů

Nastavíme pravidla pro plánování, spouštění a škálování úloh.​ Vytvoříme definice úloh pro aplikace, které mají být spuštěny jako kontejnery v orchestrátoru.​ Přizpůsobíme CI/CD procesy pro automatické nasazení.​

04

Provoz, dokumentace a školení

Vytvoříme a implementujeme strategie pro obnovu po havárii a zajištění vysoké dostupnosti služeb (DRP).​ Připravíme dokumentace a školení pro klienty, aby mohli spravovat cluster.​

Pomůžeme vám
s orchestrací provozu​

Nebo nám napište na info@lundegaard.eu