Firemní cloud je jako pečeť, která prozrazuje, že je firma moderní a inovativní

Víte, že 77 % českých firem už objevilo výhody cloudového řešení? Přesto se stále ještě najdou firmy, které cloudová transformace zcela míjí a přechod do cloudu vnímají jako rizikový proces. A to je škoda.   

Pro Lundegaard je cloud klíčovým pilířem již řadu let. Firma na privátním cloudu stojí, a to nejenom formou LaaS, ale také využíváním open source cloud řešení jak v public, tak v private cloud prostředí. Využitím Nextcloud například jako základu pro správu firemních souborů nebo Azure Devops jako hlavní CD/CI platformy. 

Zvyšující se nároky na flexibilnější řešení byly důvodem, proč jsme se před dvěma lety trochu neplánovaně rozhodli pro cloudovou transformaci. O tom, jaké řešení jsme zvolili a jaké byly důvody, které nás trochu překvapivě dovedly k novému privátnímu cloudu, jsme se bavili s Liborem Šnoblem, CIO Lundegaard.  

Proč jsou cloudové služby pro firmy v dnešní době klíčové?  A jakým způsobem se cloud používá v Lundegaard?  

Cloudové služby v Lundegaard fungují několika způsoby a stojí na nich nyní v podstatě celý byznys. Poslední transformací jsme ukončili provoz veškerých self-hosted řešení, protože nevýhody už převyšovaly nad výhodami. Cloud používáme pro stávající aplikace, které poskytujeme svým klientům, ale zároveň jako prostředí, ve kterém vyvíjíme a testujeme aplikace nové. Často v privátním cloudu testujeme technologie, které v provozním řešení naleznou místo u některého z poskytovatelů public cloudu z velké trojky. Jako příklad uvedu project minikube – odlehčenou verzi nástroje Kubernetes. 

Když se to namíchá správně, nespornou předností cloudových služeb je obecně vyšší efektivita firmy a snížení nákladů, přičemž pro IT administrátory se objeví nové příležitosti rozvoje. Bez této změny bychom nadále museli mít vlastní serverovnu, o kterou je potřeba se starat, a zřejmě bychom se dále přesvědčovali, že to je dokonce finančně výhodné. Když se to uchopí za správný konec, rychle se ukáže, že provozovat vlastní hw řešení výhodné není. 

Díky cloudu můžeme naše IT specialisty přesměrovat tam, kde je jejich práce potřeba mnohem víc a kde je to také baví. V neposlední řadě si nedovedu představit, že lze v dnešní době najmout dobré Devops administrátory nebo vývojáře, když jim nelze nabídnout rozvoj směrem do cloud služeb. 

Před dvěmi lety však proběhla v Lundegaard firemní cloudová transformace a přechod na privátní cloud. Co bylo důvodem této změny?  

Původně to nebyl přímý záměr, řešili jsme telefonní a moderní síťové služby (SD-WAN), nicméně jsme díky tomu získali nabídku od společnosti Vodafone také na služby privátního cloudu. Před první schůzkou zaznívaly v týmu věty jako, „no to bude stát ranec; to nebude fungovat; to je nějaká marketingová bouda!“ A po každé další přibyly věty, „to není množné; v čem je ta klička, co jsme přehlédli?“ „Zeptej se ještě jednou na cenu, protože tam bude něco skryto...“ 

Jednoduše jsme byli zpočátku nedůvěřiví vůči jejich nabídce, protože jsme se řídili pocity a ne fakty, spíše vzpomínkami na nějaké medializované výpadky mobilních sítí a na stížnosti rodinných příslušníků na ceny těchto služeb. Trochu jsme namíchali - jak se říká, jablka s hruškami. Nicméně Vodafone představil odlišný přístup a mentalitu. Byli nám najednou schopni nabídnout kontrolu nad naším cloudem a získat vlastní aplikační programové rozhraní a to bylo velmi příjemné překvapení. Také jsme si vše podstatné mohli reálně osahat před podpisem smlouvy, a proto jsme do spolupráce šli.  

Jak bys shrnul hlavní výhody privátního cloudu ve srovnání s veřejným cloudem? 

Privátní cloud nám dává kontrolu, rychlost a efektivitu za nižší náklady. Ve veřejném cloudu bychom platili až čtyřikrát více a neměli bychom takovou kontrolu nad naším prostředím, ale to je dáno podstatou našich aplikací pro naše klienty, které se architektonicky liší, a vznikaly v různých časech. Nelze je snadno přepsat  tak, aby výhody public cloud služeb vynikly a poměr cena/výkon byl přijatelný. Služby, které public cloud nabízí, jsou samozřejmě s těmi, které provozujeme v privátním cloudu, neporovnatelné, ale naši klienti prostě v jednom čase nevynaloží zvýšené výdaje jen proto, že Lundegaard potřebuje jejich aplikace přenést do public cloudu. Vždy musí být viditelný byznys přínos pro klienta. Proto se daří v public cloud prostředí provozovat pouze nové projekty. 

Jak probíhala samotná implementace?  

Proces implementace cloudových služeb včetně nastavování a testování nám zabral jeden rok. Mohlo to trvat i jeden kvartál, ale potřebovali jsme na všechno jít pomalu a postupně si připravovat další kroky. A jak jsem již řekl, byli jsme extrémně nedůvěřiví. Přestože to na první pohled vypadá, že celý proces implementace je komplikovaný, opak byl pravdou. Ukázalo se, že technologie našeho tehdejšího dodavatele a Vodafonu jsou podobné a používají kompatibilní formáty. Nakonec jsme tedy vyexportovali celé virtuální stroje, které byly u našeho původního dodavatele, a Vodafone je naimportoval. To mě šokovalo. Vůbec jsem netušil, že bude celý tenhle krok tak snadný. Bylo to další příjemné překvapení.  

Ještě něco dalšího tě v rámci transformace překvapilo? 

Ano, rozhodně přístup ze strany Vodafone. Měli jsme silné předsudky, které rozptýlil tým lidí, kteří přesně vědí, co dělají a proč to dělají. Schválně neříkám „tým odborníků“, protože nás přesvědčili tou přirozeností a lidskostí, s jakou ty znalosti a dovednosti prezentovali. A vlastně není přesné říct, že prezentovali. Především se ptali na vše podstatné – na současný výkon a budoucí požadavky, na typy aplikací a principy řízení jejich provozu apod. A samozřejmě nám poskytli celé řešení na provozní zkoušky, a to v plném výkonu. Nechci to zakřiknout, ale dosud jsme nelitovali.