Ayvens (ALD Automotive)

Společnost Ayvens (dříve ALD Automotive) ze skupiny Societé Generale se dlouhodobě zaměřuje na poskytování pronájmu vozidel a operativního leasingu pro firmy i fyzické osoby. Lundegaard se stal strategickým partnerem a byl přes 15 let průvodcem při digitalizaci jejich leasingových služeb. Společně jsme vybudovali ekosystém aplikací a podílíme se na správě a rozvoji systémů a digitálních kanálů pro zákazníky, partnery i zaměstnance Ayvens. 

Digitalizace prodejního cyklu leasingových služeb​

Ayvens v Čechách patří mezi přední poskytovatele operativního leasingu pro osobní a lehké užitkové automobily. Ve své správě má více než  27 tisíc vozidel. Zaměřuje se na komplexní řešení mobility pro velké mezinárodní korporace, firemní zákazníky, živnostníky bez ohledu na velikost jejich fleetu, ale i pro soukromé osoby. 

Cílem digitalizace je zlepšení uživatelské zkušenosti, zrychlení procesů, zjednodušení příprav nabídek a navýšení interakcí klientů skrze digitální kanály. 

Klientský self-care portál pro správu nabídek

Klientský portál s možností vlastní správy nabídek, smluv a elektronického podpisu dokumentů.  

Nová implementace
01/2022 – 03/2024,
Rozvoj a support od 01/2018 do 12/2023.

Nový B2C prodejní kanál​

Webová aplikace drive.ayvens.cz umožňuje zákazníkům vybrat a poptat služby operativního leasingu online.

Hlavní implementace
05/2017 – 09/2017,
následný support až do 12/2023.

Aplikace pro přípravu obchodních nabídek ​

Správa a rozvoj aplikací Quoter a OTN a zvýšení jejich uživatelské přívětivosti.  

Rozvoj a support
od 02/2015 do 12/2023 (Quoter) a od 07/2016 do 02/2021 (OTN).

Mobilní aplikace pro řidiče a správce vozových parků

Úprava mobilní aplikace pro správu vozů na leasing s cílem významě zvýšit její uživatelskou hodnotu. 

Hlavní implementace
05/2017 – 03/2018,
následný support až do 06/2024.

Autentizační systém  

Komponenta pro univerzální přihlášení a autentizaci externích uživatelů a dodavatelů do interních systémů Ayvens. 

Hlavní implementace
02/2022 – 12/2022,
následný support až do 12/2023.

UI Kit

Příprava design systému s designovou vrstvou ve Figma i vývojovou v codingu.

Hlavní implementace
11/2021 – 10/2022,
následný support až do 12/2023.

Další aplikace

Další aplikace jako Intranet, SMS podpis, ALDISA (portál pro partnery z pneuservisů), Message Gate.

Klientský self-care portál

Lundegaard byl dlouhodobým správcem zákaznického portálu společnosti Ayvens, který slouží jako klíčový nástroj pro správce vozového parku při správě jejich vozové flotily. Cílem portálu je poskytovat přehledné informace o uzavřených smlouvách, servisních požadavcích a či dalších důležitých informacích pro řidiče.

V letech 2023-2024 agilní tým připravil novou generaci portálu. Změna představuje velký technologický posun z MVC architektury na REST API architekturu v .NET 7 a React v16. Součástí tohoto procesu je také facelift vzhledu portálu, a vývoj několika nových klíčových funkcionalit. Jednou z nich je integrace autentizačního systému umožňujícího přihlašování prostřednictvím identit třetích stran, jako jsou BankID, Google, Facebook a další. Kromě toho jsme se zaměřili na digitalizaci správy a schvalování nabídek, což přináší zjednodušení a urychlení procesů. Součástí projektu modernizace front-endu byla i příprava Design systému v podobě UI kitu, ve kterém byly připraveny dále přepoužitelné komponenty.

Naší snahou je poskytnout správcům vozového parku ještě lepší a efektivnější nástroj pro správu jejich flotily a usnadnit jim každodenní práci. 

Nový online prodejní kanál zrychluje akvizici klientů

Pomáháme Ayvens ve zvyšování prodeje skrze online kanály.  

S velkou péčí jsme připravili zcela novou a vylepšenou verzi webové aplikace ALD Operák (dnes drive.ayvens.cz), s cílem generovat nové potenciální zákazníky. Tato aplikace byla navržena s nejvyšším důrazem na uživatelskou přívětivost a nabízí nové a prospěšné funkce, které rozšiřují možnosti obsluhy B2C kanálu. 

Naši UX specialisté a grafici připravili prototyp a grafický návrh aplikace, který v sobě spojuje responzivní design, moderní vzhled a osvěžující styl, přičemž věrně zachovává identitu značky. Samotné řešení je postaveno na moderních technologiích .NET a React.

Ayvens tak získalo universální nástroj pro klienty ​od fyzických osob po firmy, kde si každý může vybírat z bohaté nabídky vozidel, porovnat různé varianty nabídek a nechat zaslat hotovou kalkulaci bez nutnosti zásahu Ayvens.

 

Systémy pro online tvorbu nabídek pro obchodníky a partnery 


Zajistili jsme servis aplikací a uživatelské úpravy aplikací Quoter a OTN, které obchodníci a obchodní partneři využívají ke generování podrobných nabídek a jejich verzování. 

V průběhu spolupráce jsme implementovali řadu nových funkcionalit, které vzešly z analýzy potřeb současných uživatelů, a zvýšili tak uživatelskou přívětivost aplikací.  

Výsledkem naší práce je významná modernizace a urychlení přípravy nabídek, a také zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při práci s citlivými daty. 

Mobilní aplikace pro řidiče a správce

Vyvinuli jsme novou mobilní aplikaci pro řidiče a správce vozových parků, která slouží k on-line jednoduché správě vozidel poskytnuté leasingovou společností.   

Připravili jsme nové uživatelské rozhraní a přidali další užitečné funkce s cílem významně zvýšit její uživatelskou hodnotu. Pro vývoj aplikace jsme zvolili hybridní řešení využívající technologii Xamarin. Toto rozhodnutí nám umožnilo rychle a ekonomicky vyvinout aplikaci a zajistit její dostupnost jak pro platformu Android, tak pro iOS. 

Kontrolu vozového parku tak mají uživatelé k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

 

 

Univerzální přihlášení a autentizace uživatelů

V ekosystému Ayvens je množství aplikací, do kterých přistupují různí interní i externí uživatelé (např. dodavatelé). Pomohli jsme implementovat jednotnou autentizační komponentu, která umožňuje univerzální přihlášení a autentizaci uživatelů do těchto systémů.  

Autentizační komponenta je postavena na opensource platformě Keycloak v moderní (mikroservisní) architektuře. Jedná se o centrální bod, který řídí práva uživatelů k přístupu k různým systémům. Součástí řešení je vícefaktorové ověření, připojení k různým poskytovatelům identit (Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, BankID), integrační API pro jednotlivé aplikace, konfigurace SMS brány, správa hesel či aplikace pro import uživatelů.

Pomohli jsme tak společnosti Ayvens dosáhnout významného zjednodušení správy identit, zvýšili bezpečnostní úroveň ochrany uživatelských dat, ale také zajistili lepší uživatelský zážitek.

UI Kit – design systém a katalog přepoužitelných komponent

Vytvořili jsme jeden zdroj pravdy pro designéry, vývojáře i externí dodavatele Ayvens CZ. UI kit, který slouží jako základní pilíř pro vývoj nových funkcionalit.

Tímto zajišťujeme, že všichni dodavatelé pracují s jednotnými standardy, což nejen usnadňuje grafické sjednocení aplikací, ale také výrazně zrychluje proces vývoje a snižuje náklady. V současné době je tento UI kit úspěšně nasazen v zákaznické zóně i interních aplikacích.

Tvorba design systému měla tři fáze, během kterých jsme vytvořili jeho tři vrstvy. Tedy Design manuál popisující jednotlivé komponenty, strukturu aplikací a barvy z grafického hlediska (ve Figma), HTML/CSS vrstvu pro statické komponenty, a samotnou knihovnu v Reactu, která poskytuje sadu komponent a šablon pro budoucí vývoj. Tato knihovna umožňuje širší využitelnost komponent napříč budoucími projekty.

"Oceňujeme flexibilitu v dodávkách specializovaný rolí."

"Tým Lundegaardu s námi dlouhodobě spolupracoval nejvíce na portálovém řešení pro naše klienty, ale také na dalších projektech webových aplikací. Společně jsme vytvářeli design, UI, ale také samotný vývoj a pokrývali jsme celý životní cyklus. Oceňujeme flexibilitu v dodávkách specializovaný rolí od UX až po architekturu, od implementace až po testing." 

Aleš Kruczek, CIO Ayvens (ALD Automotive)

Pojďme společně
vytvořit něco skvělého


Moc rádi se potkáme osobně, ale jestli prostě nestíháte, dejme si klidně on-line call, kde probereme, jak vám můžeme pomoci.