Kontejnerizace aplikací​

Redukujte množství chyb, uspořte čas a zlepšete pohodu v týmu. Díky kontejnerizaci mají všichni technici při zapnutí kontejneru totožný stav aplikace.​ Nedochází k velmi známému konfliktu typu „u mě na lokále to funguje, takže děláš něco špatně“.

Redukujte množství chyb, uspořte čas a zlepšete pohodu v teamu

Kontejnery od sebe izolují jednotlivé aplikace a mají v sobě předinstalované pouze balíčky, které aplikace potřebuje ke spuštění. ​

Zároveň si šablonu (image) daného kontejneru může k sobě na PC/NB během pár minut stáhnout další vývojář a spustit ve stejném stavu jako ostatní v týmu.

Stejný stav aplikace pro všechny v teamu

Díky kontejnerizaci mají všichni technici při zapnutí kontejneru totožný stav aplikace.​

Aplikace jsou
izolovány

Nemáme problém spustit více aplikací vedle sebe a to ať používají jakýkoliv balíček nebo verzi.

Docker pomáhá s automatizací

Stačí nainstalovat Docker a ten už se o zbytek spuštění postará sám po pár příkazech.​

Jak probíhá spolupráce

01

Analýza a výběr nástroje

Nejprve analýza připravenosti konkrétních aplikací a infrastruktury klienta, abychom zjistili co vše bude vhodné kontejnerizovat.​ Výběr vhodného kontejnerizačního nástroje (Docker či Podman).​ Instalace daného nástroje na patřičné výpočetní zdroje.​

02

Vytvoření Dockerfiles

Vytvoření základních Dockerfiles pro základní služby (OS, DB, JDK, Liferay, atd..).​ Vytvoření specifických Dockerfiles pro konkrétní služby, které budou založeny na základních Dockerfiles.

03

Zprovoznění

Zprovoznění registry pro ukládání vytvořených images (nexus, gitlab registry, ACR, atd..).​ Nahrání sestavených images do registry a jejich správa (verzování a rotace).​ Vytvoření compose souborů (Docker či Podman).​

04

Provoz a monitoring

Provoz daného prostředí pomocí compose.​ Monitorování běhu (vytíženosti) kontejnerů.​ Dokumentace a školení zaměřené na správu Dockerfiles a compose souborů.​

Pomůžeme vám
s kontejnerizací aplikací​​

Nebo nám napište na info@lundegaard.eu