Automatizace vývojových 
procesů CI/CD

Releasujte i při malých změnách. Získejte lepší přehled, větší pořádek a méně stresu. Při potřebě sestavit a nasadit aplikaci může vývojář kdykoliv spustit proces (pipeline) a jeho kód se sám nasadí na dané prostředí bez jakékoliv další vnější pomoci.

Releasujte i při malých změnách. Získejte lepší přehled, větší pořádek a méně stresu

Uslyšíte-li někoho mluvit o „CI/CD pipeline”, jde o automatizaci, která za nás provede veškeré kroky tohoto dvoufázového procesu.

V CI/CD nástroji může technik připravit univerzální proces nasazování řízený pomocí proměnných a pro jednotlivá​ prostředí může celé nasazení spustit kdokoliv v rámci jednoho kliknutí nebo dokonce ani jednoho (automaticky, pravidelně)

Automatické spuštění

Při potřebě sestavit a nasadit aplikaci může vývojář kdykoliv spustit proces (pipeline) a jeho kód se sám nasadí na dané prostředí bez jakékoliv další vnější pomoci​​

Přehledné grafické prostředí

Veškeré informace o již proběhlých a také právě probíhajících procesech nasazování může kdokoliv s patřičným oprávněním sledovat v přehledném grafickém prostředí.

Jak probíhá spolupráce

01

Analýza a výběr nástroje

Definice cílů, čeho chceme dosáhnout konkrétně pomocí CI/CD.​ Výběr vhodného nástroje pro klienta (GitLab CI/CD, Azure Pipelines, Circle CI, Jenkins, atd..)

02

Konfigurace automatizace

Konfigurace automatizovaného sestavení aplikace. Konfigurace automatických testů (unit testy, integrační testy, atd.) jako součást CI pipeline.​

03

Konfigurace standardů

Pro kontejnerizace → Automatické sestavení kontejnerů a nahrání images do registry.. Konfigurace automatické statické analýzy kódu a dodržování kódovacích standardů.​

04

Provoz, dokumentace a školení

Konfigurace automatického nasazení kontejnerů na patřičné prostředí.​ Dokumentace a školení.

Pomůžeme vám
s automatizací procesů​

Nebo nám napište na info@lundegaard.eu