Jak ve Škoda Auto vznikla platforma pro tvorbu webů v době rebrandingu

Společnost Škoda Auto novou firemní identitu ukázala veřejnosti už v loňském roce a od dubna 2023 ji začíná plně využívat i v České republice. Ve spolupráci s konzultačně-technologickou společností Lundegaard tak vznikl vlivem rebrandingu další nový projekt, jehož cílem bylo převést neprodejní weby automobilového giganta na novou platformu a vytvořit jednoduchou i efektivní infrastrukturu pro tvorbu nových stránek. Realizační týmy obou firem spojily síly a za pomoci platformy Liferay sjednotily veřejné neprodejní webové stránky Škoda Auto - Muzeum, Polikliniku a Střední odborné učiliště.  

O tom, jak spolupráce probíhala, jsme si povídali s programový manažerem iniciativy pro public weby Škoda Auto Martinem Šedivým.

Mohl byste nám krátce představit Vaši roli ve Škoda Auto?  

Jsem Product Owner zaměstnaneckého portálu Škoda Space, nicméně v rámci digitalizace našich interních systémů mám i další role. Například ve společném projektu se společností Lundegaard jsem byl programovým manažerem iniciativy pro public weby.

Co bylo cílem společného projektu?

Cílem bylo sjednotit tři veřejné neprodejní weby Škoda Auto (Muzemum, Poliklinika a Střední odborné učiliště), unifikovat je, standardizovat a zmigrovat je do jednoho prostředí. Dále vytvořit platformu, která by velmi jednoduše umožňovala podle požadavků (on demand) rychle tvořit nové veřejné weby. Tato unifikace a standardizace byla plně v souladu s cestou digitální transformace a směřováním společnosti Škoda Auto.

Jak public weby Škoda Auto fungovaly doposud?  

Public weby fungovaly všechny na stejné globální platformě, ale byly propojeny s prodejními kanály Škoda Auto. Z důvodů restrukturalizace ve firmě se změnil i přístup k veřejným webů, vyvstala nutnost je oddělit a převést na jinou platformu. Začali jsme přemýšlet, jak to nejlépe uchopit. Zároveň jsme chtěli správu public webů vytvořit co nejjednodušší. Neprodejní kanály obecně nemají k dispozici týmy kvalifikovaných lidí pro obsluhu. Základní požadavek tedy byl: chceme velmi jednoduchý web, s předdefinovanými stránkami, kde lze lehce měnit obrázky a texty.

Platformou pro migraci veřejných webů se stala nejmodernější verze Liferay 7.4. Jaké jsou první ohlasy od uživatelů?

V současné chvíli pozitivní. Někteří redaktoři s nástrojem Liferay už pracovali, protože na této platformě nám funguje zaměstnanecký portál. Tudíž technologie pro ně nebyla úplně nová. Redaktoři byli s novou platformou seznámeni, proškoleni a uvítali, že se nemusí učit se zcela novou technologií pro tvorbu obsahu.  

Jaké další přínosy mělo sjednocení veřejných webů pod platformou Liferay?

Kromě toho, že bylo vytvořeno jedno prostředí pro velmi jednoduchou správu obsahu, platforma umožňuje i velmi rychlou tvorbu nových webů. Zkrátili jsme tímto klasický proces tvorby webu z měsíců na přibližně týden, což je velká úspora času i finančních prostředků.

Jaké obtíže a překážky v rámci projektu musely realizační týmy překonat?  

Hned na startu projektu vyvstala jedna velká výzva. Škoda Auto změnila radikálně svoji korporátní identitu. Pod novou korporátní identitou vznikl celý Flow design systém, což je jednoduchý, ale velmi propracovaný systém pro tvorbu webů, aplikací a entertainmentu. Jednou z překážek bylo, že ne vše bylo dostupné v dané chvíli a museli jsme se potýkat s řešením, jak budeme postupovat. Byla to pro nás velká výzva.

Jak jste se tedy s touto výzvou nakonec vyrovnali?  

Realizační týmy byly v úzkém kontaktu přímo s Flow design systémem. Měli jsme k dispozici pouze nějaké vize a šablony, nebylo to „pixel perfect“ řešení. Společnost Lundegaard na základě těchto pravidel vytvořila komponenty, které pak tým Flow design systému schvaloval. Tímto způsobem jsme postupovali dopředu. Bylo to nečekaně rychlé a dynamické. V okamžiku, kdy jsou komponenty od dodavatele vyvinuté a odsouhlasené, tak se automaticky zařadí do knihovny, z které je může používat opravdu každý. Využívají se tak synergie různých týmů, šetří se rozsah a maximalizuje se užitek. Výsledkem je tedy sjednocení public webů na jedné platformě a také pod novou korporátní identitou.

Jak vypadal proces spolupráce týmů na denní bázi? 

Na začátku jsme si vydefinovali krátkodobé a dlouhodobé cíle. Společně s dodavatelem Lundegaard a zástupkyní našeho IT Monikou Najmanovou jsme navrhli, jakým způsobem jich dosáhneme . Úlohou Moniky bylo rychle onboardovat dodavatele, slaďovat jeho řešení s technickými a bezpečnostními požadavky našeho IT a poskytovat potřebnou součinnost s IT kolegy.  Spolupráce byla intenzivní, agilní a na denní bázi. Kdykoliv bylo cokoliv potřeba, tak fungovala výborná spolupráce s naším IT oddělením, odborníkem na UX/UI, i s vlastníky jednotlivých webů a s budoucími klíčovými uživateli.

Weby na nové platformě a v nové korporátní identitě se podařilo spustit na konci roku. Jak tedy výsledek migrace hodnotíte?

Výsledek hodnotím velmi kladně.  Podařilo se splnit cíl, a to spustit všechny weby před koncem roku 2022. Práce týmu byla velmi flexibilní i s ohledem na nový Flow design systém. Tým společnosti Ludegaard úzce spolupracoval na tom, aby plnil naše požadavky a vše bylo v konceptu Flow design systému. Tedy i public weby byly zařazeny pod jednotnou korporátní identitu. V některých případech umožňujeme personalizaci jednotlivých webů, ale s důrazem na zachování jednotících prvků korporátní identity.

Bude spolupráce případně pokračovat a v jakém směru?   

Momentálně jsme ve fázi stabilizace. V rámci dalšího rozvoje platformy vidím dva možné směry. Prvním je navýšení a tvorba nových public webů pod jednotnou identitou. Mít možnost genericky růst, navíc velmi efektivně. Rozhodli jsme se pro řešení provozu v cloudu, protože pak můžeme podle potřeb reagovat a počet webů navyšovat. To samozřejmě optimalizuje i cenu, kterou za služby zaplatíme.  

V rámci druhého směru se chceme podívat na specifika jednotlivých webů, chceme více využívat personalizaci jako takovou. Hlavní prioritou je mít stabilní a známé prostředí, které budeme obohacovat o další weby, ty budou jednoduše ovládatelné a spravovatelné.