Škoda Auto a.s.

Škoda Auto kromě svých prodejních webů provozuje i veřejné weby pro Muzeum Škoda, Střední odborné učiliště a Polikliniku. Pro tyto neprodejní kanály hledal klient řešení (platformu), která umožní unifikaci vzhledu a chování těchto webů, a vytvoření šablony pro rychlou tvorbu nových veřejných webů nebo nasazování úprav a nových funkcionalit.

Zkrátili jsme proces tvorby webů z měsíců na týden

Lundegaard se stal partnerem pro migraci těchto tří neprodejních webů Škoda Auto (Muzeum, Poliklinika a Střední odborné učiliště) do jednoho prostředí na platformu Liferay, která umožňuje velmi rychlou a jednoduchou úpravu webů.

Vznikla tak navíc platforma, která velmi jednoduše umožňuje podle požadavků (on demand) rychle tvořit nové veřejné weby. Tato unifikace a standardizace byla plně v souladu s cestou digitální transformace a směřováním společnosti Škoda Auto a zkrátila klasický několikaměsíční proces zhruba na týden.

Přechod na platformu Liferay 7.4

Migrace public webů na jednu platformu, která umožňuje mj. zakládání nových webů.

Implementace nové korporátní identity

Rebranding a zapojení nového Flow design systému Škoda auto.

Webové fragmenty pro obsluhu

Tvorba předpřipravených fragmentů/webpartů na míru obsluze.

Migrace webů na platformu Liferay 7.4

Public weby Škoda Auto dosud fungovaly všechny na stejné globální platformě a byly propojeny s prodejními kanály. Z důvodů restrukturalizace ve firmě se změnil i přístup k veřejným webům a nastala nutnost je oddělit a převést na jinou platformu.

Zároveň bylo cílem weby unifikovat, standardizovat a jejich správu vytvořit co nejjednodušší. Základní požadavek tedy byl: velmi jednoduchý web, s předdefinovanými stránkami, kde lze lehce měnit obrázky a texty.

Řešením proto byla migrace public webů na Liferay DXP (as a Service), čímž vzniklo jedno prostředí pro velmi jednoduchou správu obsahu, platforma umožňuje i velmi rychlou tvorbu nových webů. Zkrátili se tak klasický proces tvorby webu z měsíců na přibližně týden, což je velká úspora času i finančních prostředků.

Implementace nové korporátní identity

Škoda Auto v době zakázky měnila radikálně svoji korporátní identitu, která zahrnovala nový designový jazyk i nové logo. V rámci tohoto procesu vznikl celý Flow design systém, což je jednoduchý, ale velmi propracovaný systém pro tvorbu webů, aplikací a entertainmentu.

Realizační týmy byly proto v úzkém kontaktu přímo s Flow design systémem tak, aby nové public weby byly sjednoceny pod novou korporátní identitou.

Webové fragmenty
pro obsluhu

V rámci přípravy public webů v nové korporátní identitě byly k dispozici v první fázi pouze vize a šablony, podle kterých jsme vytvořili pro klienta komponenty, které pak tým Flow design systému postupně schvaloval.

V okamžiku, kdy byly komponenty vyvinuté a odsouhlasené, automaticky se zařadily do knihovny, ze které je může používat oblsuha webů.

 


Liferay DXP, coding fragmentů dle dodaného CI ve Figmě a Java pro integraci na autentizační systém

"Práce celého týmu byla velmi flexibilní."

"Výsledek hodnotím velmi kladně.  Podařilo se splnit cíl, a to spustit všechny weby před koncem roku 2022. Práce týmu byla velmi flexibilní i s ohledem na nový Flow design systém. Tým společnosti Ludegaard úzce spolupracoval na tom, aby plnil naše požadavky a vše bylo v konceptu Flow design systému. Tedy i public weby byly zařazeny pod jednotnou korporátní identitu."

Martin Šedivý, programový manažer iniciativy pro public weby Škoda Auto

Pojďme společně
vytvořit něco skvělého


Moc rádi se potkáme osobně, ale jestli prostě nestíháte, dejme si klidně on-line call, kde probereme, jak vám můžeme pomoci.