Umělá inteligence a business: 5 odvětví, kde mění pravidla hry

Již v roce 2019 poradenská společnost Accenture uvedla průzkum, podle kterého společnosti využívající AI v marketingu dosáhly až o 30 % vyšší návratnosti investic. Podle poradenské společnosti MCkinsey se od roku 2017 do roku 2022 využití AI v podnikání více než zdvojnásobilo a stále se zvyšuje i ochota do jejího rozvoje investovat. Poradenská společnost PwC dokonce očekává, že do roku 2030 bude tržní hodnota umělé inteligence v oblasti podnikání přesahovat 15 bilionů dolarů.

Jak umělá inteligence funguje a v čem je její přínos pro podnikání?

Umělé neurální sítě dovedou modelovat kognitivní funkce lidského mozku, jako je schopnost učit se, vnímat, chápat a rozumně komunikovat se svým okolím. Díky tomu je AI velice efektivní v oblastech, kde se do té doby počítače nedokázaly přiblížit lidské kreativitě a schopnosti řešit komplexní problémy.

Strojové učení umožňuje AI rychle zpracovávat obrovské množství dat, které by pro člověka bylo nereálné. Jako příklad může posloužit ChatGPT-4, vytrénovaný na datech obsahujících 300 bilionů slov pocházejících z knih, wikipedie, webových stránek, článků a textů na internetu s použitím 100 trillionů parametrů.

Dá se tedy říct, že přečetl takřka vše, co lidé kdy napsali a je dostupné.

AI dnes již dosahuje takové přesnosti, která několikanásobně přesahuje lidské schopnosti a neustále se zlepšuje. Od roku 2010 do roku 2017 se chybovost při rozpoznávání obrazu snížila z 28 % na 2,5 %. Přičemž lidská chybovost se pohybuje kolem 5 %. AI je díky tomu schopna řešit problémy, které jsou pro člověka příliš složité. Dokáže v datech hledat spojitosti, struktury a vzorce, které by lidský mozek nedokázal zaznamenat.

O dramatickém rozvoji AI technologie svědčí i to, že podle WIPO - World Intellectual Property Organization bylo od roku 1956, kdy bylo označení umělá inteligence poprvé použito, uveřejněno přes 1,6 milionu vědecký prací a patentováno 340 000 tisíc souvisejících inovací.

AI umí optimalizovat a automatizovat složité podnikové procesy. Má vynikající výsledky při tvorbě predikcí budoucího vývoje. Poskytuje hluboký vhled do problematiky. Dovoluje nám testovat nové myšlenky, hledat nová řešení a v průběhu práce na zadaných úkolech se neustále učí a zlepšuje.

Díky svému širokému využití AI pronikla do mnoha oborů od marketingu a finančnictví po výrobu nových aut a průmysl.

1. Marketing

AI přinesla do marketingu revoluci. Dnes je již integrována téměř do všech marketingových kanálů od sociálních médií, copywritingu a zobrazování reklamy po generování obrázků. Podle informací uvedených na statistickém webu statista.com, byla velikost trhu pro využití AI v marketingu v roce 2021 odhadována na 15,84 bilionů dolarů a do roku 2028 by se měla pozvednout až na 107,5 bilionů dolarů.

Společnost Google používá AI k analýze dat v rámci Google Analytics a optimalizace své reklamní sítě. Společnosti jako Adobe, Oracle, SalesForce nebo Marketo vyvíjejí a prodávají AI nástroje pro personalizaci webových stránek a e-mail marketing. Společnosti Adobe se pomocí implementace AI do svých marketingových kampaní podařilo zvýšit jejich účinnost až o 30 %.

2. Finančnictví a administrativa

Společnost jako UIPath, BBVA, Capital One, nebo JPMorgan Chase využívají AI k vyhledávání vzorů a trendů ve finančních datech, automatizaci administrativních procesů, nebo rozpoznávání podezřelých transakcí. To jim pomáhá snižovat potencionální rizika a ztráty. Společnost JPMorgan Chase takto uspořila 600 000 hodin práce ročně. Společnosti PwC uvádí, že firmy z oblasti finančnictví využívající AI dosáhly až 30% úspor nákladů.

3. Průmysl

Kalifornská společnost Quartic AI se specializuje na využití AI v zemědělství. Poskytuje svým zákazníkům "Chytrou industriální platformu". Chytrá zařízení propojená skrze internet slouží platformě jako oči a uši poskytující nepřetržitý proud dat. Platforma využívá shromážděná data k optimalizaci procesů a získání maximální hodnoty ze stávající výrobní infrastruktury.

Dalším příkladem chytrého zemědělství je Microsoft AI systém FarmBeats. Ten kombinuje použití levných senzorů půdy, létající drony, algoritmy počítačového vidění a strojového učení pro zefektivnění zemědělských procesů. Zemědělcům tak umožňuje snížit spotřebu vody na zavlažování až o 30 % a spotřebu vápna pro úpravu kyselosti půdy o 44 %.

4. Obchod a logistika

Společnosti Amazon i Walmart využívají AI u nabídky svých produktů a pro optimalizaci skladových zásob nebo predikci poptávky po konkrétním druhu zboží. Amazonu tento přístup umožnil zvýšit kapacitu skladů a snížit náklady na skladování až o 25 %.

Společnostem jako je DHL nebo UPS pomáhá AI při automatizaci plánování tras a optimalizaci nákladů. Poradenská společnost McKinsey uvádí, že firmy, které AI implementovaly do svých logistických procesů dosáhly, až 20% úspor nákladů.

5. Personalizace uživatelských služeb

Podle průzkumu poradenské společnosti Accenture 80 % zákazníků nakupuje a využívá služeb firem, které poskytují služby personalizované na míru.

Společnosti jako je Netflix nezůstávají v pozadí a rychle si uvědomily potencionál, který AI jejich odvětví přináší. Dnes ji již běžně využívají k personalizaci nabídky filmů a dalšího obsahu pro své uživatele. Společnost H&M, stejně jako řada dalších firem zabývajících se retailem využívá umělou inteligenci ve svých chatbotech pro automatizovanou komunikaci s klienty.

Mezi hlavní výhody generativního AI patří automatizace procesů a výrazná úspora času

Vzdělání a implementace umělé inteligence

Stále důležitějším se stává vzdělávání zaměstnanců v oblasti AI a hledání způsobů, jak ji implementovat do svých firemních procesů. Především management společností potřebuje chápat jak AI funguje, znát její principy a požadavky. Nutná je také praxe seznamující je s různými druhy AI a jejich možným využitím. Dnes je již k dispozici řada online kurzů a profesionálních certifikaci od společností jako je IBM, Google, nebo Amazon.

Aby firmy dokázaly implementovat AI ve vlastní organizaci, bude pro ně výhodné rozvíjet vztahy s odborníky, účastnit se konferencí a podílet se na projektech rozvoje AI v podnikání.

Ing. Tomáš Lonský, lead/JS developer

Pracuje jako Tech lead/JS developer v Lundegaard, zajímá se o téma umělé inteligence, o řešení založená na umělé inteligenci a o implementaci technologie AI a ML v organizacích. Je držitelem certifikátu Designing and Building AI Products and Services from MIT xPRO. Více o Tomášovi najdete na jeho LinkedIN.