Moneta Money Bank

Moneta Money Bank patří mezi největší české banky. Nový webový portál Moneta.cz si kladl mezi své primární cíle posílení obchodního výkonu tohoto digitálního prodejního kanálu.

Kontinuální rozvoj portálového řešení Moneta.cz

Od začátku jsme se na tvorbu nového portálu Moneta.cz nedívali jako na projekt, ale jako na produkt. Tento produkt neustále optimalizujeme, zlepšujeme jeho výkon, doplňujeme nové aplikace.

Web je postaven na portálové platformě Liferay DXP ve spojení s moderní technologií dynamické front-endové knihovny ReactJS.

Nový webový
portál banky

Primární cíle jsou posílení obchodního výkonu tohoto digitálního prodejního kanálu.

Převod celého řešení do cloudu

Bankovní portál jsme převedli do AWS Cloudu tak, aby z pohledu zákazníka i byznysu vše fungovalo, jak má.

Modelový team pro agilní transformaci

Společně s klientem jsme sestavili "role model team", který se stal vzorem pro sestavování dalších týmů a tzv "labů".

Optimalizovaný, robustní
a bezpečný portál


Podařilo se nám vytvořit robustní, bezpečný a dlouhodobě udržitelný portál, který je optimalizovaný z řady pohledů a metrik, například snazší administrace prostředí, uživatelské optimalizace UX, rychlosti webu, Pagespeed indexu, Google Lighthouse indexu, RUM indexu, SEO atd.

Veškeré tyto optimalizace zlepšují obchodní výkon tohoto digitálního kanálu a dávají tak bance náskok před konkurencí.

Rozsáhlá migrace do
AWS Cloudu od A do Z


Projekt se týkal více než 10 samostatných webů, tisíce obsahových stránek a modulů vyvinutých speciálně pro Moneta Money Bank. Dynamické přidělování zdrojů a flexibilní škálování výkonu podle aktuální potřeby.
Co bylo výsledkem?
- úspora celkových nákladů (TCO)
- potřebný výkon pro "nárazové" marketingové kampaně
- maximální bezpečnost

Splnili jsme KPI migrace jako např. generování leadů, nulový dopad na SEO ranking webu nebo funkčnost pro editory i konečné zákazníky.

Modelový team
pro agilní transformaci


Týmy se vertikalizovaly a byla nastavena spolupráce mezi týmy. Agilní způsob práce jsme podpořili nastavením nových komunikačních pravidel.

Postupně byl zaváděn jednotný "tooling", sdílené know-how přes interní Wiki a nástroje pro jednotnou správu designových prvků napříč digitálními aplikacemi, tzv. Design systém.

UX proces byl sladěn a zapojen do vývoje. Nastartovali jsme DevOps přístup. Byznysový vlastník je zapojen na denní bázi.


Liferay DXP ve spojení s moderní technologií dynamické front-endové knihovny ReactJS.

“Na Lundegaard jsem
se mohla spolehnout.

"Byl to gigantický projekt, během kterého nastávala spousta stresujících situací od změny scopu, přes změny na naší straně, až po stále se měnící termín releasu. I přes to všechno jsem měla pocit, a pořád ho mám, že by nás Lundegaard nikdy nenechalo ve štychu, a mohla jsem se na ně spolehnout. Skoro bych řekla, že by to jen tak někdo nedal."

Sandra Šubertová, Product Owner at Moneta Money Bank

Pojďme společně vytvořit něco skvělého


Moc rádi se potkáme osobně, ale jestli prostě nestíháte, dejme si klidně on-line call, kde probereme, jak vám můžeme pomoci.