Personalizace online obsahu jde i bez cookies

Pokud spravujete web a chcete vědět co nejvíce o svých zákaznících, asi dumáte, jak se do budoucna obejít bez cookies. Autority se tváří, že na rozdíl od minulosti bude aktivní souhlas každého uživatele se sledováním nejen požadován, ale i vynucován. Tím bude konec mimo jiné s na cookies založenou personalizací obsahu. Jaké jsou alternativy?

Behaviorální data

Je možné sbírat data o online chování uživatelů. Tato tzv. "jemná" nebo také "měkká" data ukazují např. na to, kam uživatel v průběhu své návštěvy klikal, jaké dělal tahy myší nebo prstem po displeji, jak dlouho trávil čas prohlížením konkrétního produktu nebo jen části konkrétní webové stránky (např. popis parametrů produktu, článek blogu, obchodní podmínky aj.) Pokud uživatele na stránkách necháme i něco aktivně vyplňovat, přidáme si k datům také "dynamiku úhozů" - tedy jak dlouho trvá uživateli vyplnit konkrétní pole, kolik při tom udělá chyb, kolikrát použije např. backspace nebo delete atp.

Z takových metrik lze složit behaviorální profil konkrétního návštěvníka, který dokážeme v reálném čase porovnat s již nasbíranými profily a vypočítat, s jakou procentuální pravděpodobností se jedná o návštěvníka, který už na webu byl.

Detekce zařízení

Jako doplňující data k behaviorálnímu profilu lze využít velmi přesnou informaci o použitém zařízení. Ta obsahuje konkrétní značku, model, rok vydání na trh nebo dokonce uvedení do provozu. Dále pak jemnější údaje jako typ prohlížeče a operačního systému zohledňující aktuální verze, nastavení rozlišení, audia, stav baterie nebo geolokační údaje (aktuální přibližná poloha, IP adresa aj.)

Pokud poskládáme všechna tato data dohromady, vytvoříme zcela přesný "otisk" zařízení, který bude v praxi bezmála unikátní. Obrovskou výhodou tohoto přístupu je mimo jiné skutečnost, že “device data” máte k dispozici okamžitě (po milisekundách od přístupu uživatele na web) a tedy nemusíte čekat, až se “začne jakkoli chovat".

Chování + zařízení = profil

Když přidáme data ze zařízení k výše popsanému behaviorálnímu profilu uživatele, pravděpodobnost výskytu dvou úplně stejných profilů v rámci návštěv daného webu bude téměř jistě zanedbatelná.

Personalizace online obsahu se Zoe.AI

Behaviorální metriky (je jich více než 300) společně s přesnou detekcí zařízení využívá například nástroj Zoe.ai. Díky tomu dokáže ve více než 95 % případů doporučit produkt, který uživatel s nejvyšší pravděpodobností opravdu koupí. Doporučuje individuálně, tj. nikoli skupině uživatelů, ale konkrétnímu jednotlivci, aniž by se musel ztotožnit přihlášením a bez využití jeho cookies.

Pokud chcete vědět, jak to celé funguje a co přesně to umí, rádi vás spojíme s týmem, který ho už několik let vyvíjí. Stačí nám napsat - třeba přes kontaktní formulář.