Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.
Ikona - Delivery

Delivery

Zkušené odborníky umíme správně namíchat do týmů

Máme přes 20 let zkušeností s návrhem, vývojem a správou webových portálů a aplikací.

02-2-Delivery-1.svg

Návrh řešení

Koncept webového projektu

Koncept je podkladem, který odpoví na otázky co, proč a jak má být vyrobeno. Respektujeme tzv. design orientovaný na člověka (Human-Centered Design). Myslíme nejen na potřeby člověka, ale i na obchodní cíle a technologická omezení. V rámci detailního konceptu řešíme především strategii, cíle projektu, cílovou skupinu, informační architekturu, wireframes, prototypy a technické aspekty.

Návrh a správa design systému

Vytvořením designového systému je možné tvořit webové a mobilní aplikace násobně rychleji a s mnohem menším týmem. Design systém je složen ze strukturovaného souboru komponent a principů, které týmům pomohou rychleji vytvářet digitální produkty. Pomáháme klientům definovat tyto principy a pravidla, následně vytvořit katalog grafických komponent a dohlédneme na údržbu a rozvoj design systému.

Prototypování webových nebo nativních aplikací

Vytváříme interaktivní prototypy budoucích aplikací (webů). Díky použití profesionálních nástrojů je příprava prototypu velmi rychlá a umožňuje několikanásobné iterace. Klient si na maketě aplikace ověří její fungování, odhalí případné nedostatky, může ji podrobit testování použitelnosti a získat cennou zpětnou vazbu již v počátečních fázích projektu dříve, než započne samotný vývoj.

Softwarová analýza a návrh aplikací

Analýza požadavků na informační systém (ať již webovou aplikaci, nebo portál) pro nás představuje nástroj, díky němuž jsme schopni určit, jaké konkrétní řešení zákazník potřebuje. Na základě této analýzy sestavujeme katalog požadavků, které musí nový systém splnit. V rámci analýzy také identifikujeme rizika a předpoklady, které je nutné splnit pro hladký průběh realizace. Katalog požadavků společně s předpoklady je následně možné využít pro vyhodnocení výběrového řízení, specifikaci zadání pro dodavatele, a nakonec i pro validaci výsledného řešení - tj. zda odpovídá původním požadavkům (UAT testy).

02-Delivery-ico-1.svg

Dodání

Webový front-end

Front-end tým Lundegaardu pracuje s řadou technologií a moderních principů. K rutinnímu využití neodmyslitelně patří rozmanitá a neustále se rozšiřující technologie CSS3. Máme velké zkušenosti v psaní komponent pomocí moderních javascriptových frameworků React, AngularJS, Vue.JS a dalších.

Web building a copywriting

Zajišťujeme nasazení a návaznou obsluhu systému pro správu webového obsahu (Web CMS). Nedílnou součástí práce web buildera je také správa struktury webu. Konzultuje s UX specialisty optimální způsob transformace návrhu do podoby funkčního webu, podílí se na jeho testování. Pomáháme také klientům s copywritingem – provedeme audit stávajícího obsahu a zajistíme kompletní přípravu obsahu.

Řízení kvality a testování

Pod svou práci se vždy podepisujeme. Proto je kontrola kvality dodávaných řešení nedílnou součástí každého projektu. Testujeme webové aplikace (Java, .NET, PHP), portálová řešení, e-commerce systémy nebo mobilní řešení. Pracujeme s různými typy testů, např. unit testy, funkční testování, automatizované e2e testy, akceptační checklist, technické SEO, zátěžové testování webových aplikací nebo bezpečnostní scan webu. Řízení kvality pokrývá celý proces dodávky řešení – od návrhu až po provoz s cílem maximálně naplnit požadavky klienta.

Back-end vývoj

Máme bohaté zkušenosti s dodávkou řešení na všech hlavních webových platformách: Java, Microsoft .NET, PHP, Node.js. V oblasti Javy se opíráme o Spring framework a jeho rozšíření. Back-end služby zpřístupňujeme pomocí REST API popsaného Open API 3 standardem. Unit a integrační testy jsou u nás standardem, u větších řešení potom aplikujeme i E2E testy. Z pohledu integrace máme zkušenosti od proprietárních systémů přes SOAP a jiné webové služby až po PSD2 (většina implementací s Českou spořitelnou). Díky používání vrstvy abstrakce nad DB (Spring Data) dokážeme obsloužit všechny hlavní vendory (Oracle, PostgreSQL, MSSQL a mnoho dalších). Nebojíme se použití non-SQL tam, kde to dává smysl.

Projektové řízení

Při realizaci projektů volíme standardní (waterfall) i agilní metody (scrum). Vždy ale takové, aby vyhovovaly našim klientům a zároveň vedly k dodržení základních parametrů projektu – času, rozpočtu a kvality. Poskytujeme také služby externího řízení projektů. Naši certifikovaní projektoví manažeři (PMI, Prince2, Scrum) pomáhají s projekty našich klientů nebo řízením dodávky třetích stran.

02-2-Delivery-3.svg

Provoz a servis

SLA (Service Level Agreement)

V Lundegaardu chápeme pod SLA celou sadu garantovaných servisních služeb určených pro rozvoj dodávaných řešení. Nabízíme služby zaměřené na řešení samotná, na infrastrukturu a na podporu vývoje.

Webhosting

Provoz řešení je nedílnou součástí projektu. Hosting nabízíme v několika podobách. Sdílený – vhodný pro menší webová řešení. Dedikovaný – zajistíme pronájem dedikovaného virtuálního nebo fyzického serveru včetně návrhu optimálního „sizingu”. Cloud – nabízíme využití zavedených světových služeb (Windows Azure, Amazon Web Service).

Technické konzultace

Klientům poskytujeme konzultační služby technického řešení, jakými jsou například: audity, oponentury návrhu architektur či infrastruktur, návrh a případná realizace vysoce dostupné provozní infrastruktury na bázi dedikovaných fyzických či virtuálních (IaaS) serverů, konzultace využití cloudových PaaS/IaaS platforem Windows Azure a Amazon Web Services (AWS), koučink nasazení procesu kontinuální integrace, nezávislé ověření dostupnosti síťové služby a další. Při vykonávání dbáme na přidanou hodnotu a realizovatelnost našich návrhů. Nejde pouze o slova v dokumentu. Např. při auditech definujeme remedy plán s konkrétními kroky nápravy. Tyto kroky se následně nebojíme realizovat vlastními silami, pokud to klient požaduje. Jsme specialistou na technologii Liferay (Gold partner). Pomáháme s nastavením nástrojů na podporu vývoje firmy Atlassian (JIRA, Confluence), s nástroji kontinuální integrace Jenkins CI a prací s verzovacími systémy Git.

02-2-Delivery-4.svg

Měření a zlepšování výkonnosti

Optimalizace výkonnosti

Spuštěním webu nebo aplikace do provozu to nekončí, ale začíná. Nastavíme měření výkonu webu nebo aplikace (měřící nástroje Google Analytics, Hotjar; A/B nebo MVT testování), tak abychom společně byli schopni vyhodnocovat klíčové metriky. Na základě těchto dat a/nebo ve spojení s testováním použitelnosti navrhneme změny v rozhraní pro optimalizaci obchodních metrik nebo “zážitku” uživatele.

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás