Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.
Ikona - Consulting

Consulting

Najděte a využijte příležitosti ve světě digitálních platforem a ekosystémů

Pro naše klienty jsme dlouhodobým partnerem a důvěryhodným rádcem pro témata digitálních technologií a příležitostí. Zaměřujeme se na oblasti, kde máme praktickou zkušenost a kde vidíme proveditelný projekt a obchodní přínos. Velkým korporacím přinášíme svěží vítr v oblastech strategie zaměřené na digital customer experience, produktové inovace či DevOps. SME segmentu nabízíme zkušenosti a know-how ze světa velkých korporací, které jim standardně nejsou, přes drahé poradenské firmy, dostupné.

02-1-consulting-1.svg

Produktové inovace a platformy

Pomáháme identifikovat nové inovativní výzvy pro stávající produkty firem, či definovat zcela nové příležitosti ve světě digitálních platforem a ekosystémů. Hledáme možnosti, jak z partnerů udělat zákazníky, ze zákazníků partnery a jak tyto nové modely pohánět digitální platformou a technologií. Nové myšlenky prototypujeme a rychle na trhu a u zákazníků validujeme.

02-1-Consulting-2.svg

Front-end strategie

Jak zavést agilní vývoj a jak nastavit nástroje a pravidla front-endového vývoje? Jako firma zabývající se doručováním digitálních front-endů od svého vzniku sdílíme zkušenosti umožňující postavit týmy doručující nová řešení na trh rychleji a s větší mírou flexibility vůči změnám. Řešíme s klienty výzvy spočívající v jednotném přístupu ke všem firemním front-endům a jejich sladění s „pomalejším“ světem core systémů organizací (bimodální vývoj).

02-1-Consulting-3.svg

UX strategie a budování UX/DX maturity

Orientace na zákazníka a doručování nadstandardní zákaznické zkušenosti (nebo také „zážitků“) je klíčovou kompetencí pro úspěch na dnešním trhu. Pomáháme definovat nejen ideální proces, nástroje a metodiku, ale i to, jak nové postupy a role integrovat do organizačních schémat dnešních organizací často podstupujících proces agilní transformace. Naším cílem je pomáhat budovat „Design Experience maturity “ u našeho zákazníka!

02-pomahame-klientum-4.svg

DevOps, Continuous Integration

Rychlá doba vyžaduje rychlou exekuci a „delivery“ nápadů a řešení na trh a flexibilní řešení změn v produkčním prostředí. Rychlé (tzv. mode2) IT potřebuje ctít DevOps přístup a využívat principy kontinuální integrace a kontinuálního deploymentu. Umíme klientům nejen pomoci vydefinovat potřebná pravidla a doporučené nástroje, ale dokážeme i relevantní vývojové prostředí do firmy reálně zavést.

02-1-Consulting-5.svg

Fast Data a umělá inteligence (AI)

Intenzivně zkoumáme využití potenciálu tzv. „rychlých“ digitálních dat a možnosti využití potenciálu umělé inteligence. Ať už jde o automatizované rozhodování na základě algoritmů strojového učení v reálném čase, extrakci strukturovaných dat pomocí NLP, nebo možnosti hlasových asistentů. Najdeme vám v této džungli nových možností správný mix technologií a jejich propojení pro využití ve vašem reálném obchodním procesu!

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás