Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

SME Onboarding Automation

Chcete několikanásobně zlevnit proces digitálního onboardingu vašich B2B zákazníků a zrychlit ho na několik minut? Víme jak na to!

Jsou vašimi zákazníky organizace různých velikostí? Od živnostníků po korporace? Dbáte na to abyste poskytovali své služby prověřeným organizacím? Musíte na základě zákonných nařízení před podpisem smlouvy ověřit jednatele vašeho zákazníka (KYC) a provést kontroly proti praní špinavých peněz (AML)? Tak to pojďte dělat efektivně, rychle, a digitálně – vaši obchodní zákazníci takový přístup očekávají!

Podniky jsou dnes jiné než dříve!

V důsledku digitalizace mnoha oblastí naší společnosti se mění zvyklosti a očekávání lidí. Dnes již nikdo nechce stát fronty na přepážkách, čekat na to až na vás v call centru bude řada. Lidé chtějí své potřeby řešit ihned ze svého notebooku nebo smartphonu. Platíme online, posloucháme hudbu online, rezervujeme si dovolenou online. Potřebujeme jen mít všechny informace přehledně na jednom místě a nechceme neztrácet čas (a nervy).

Všichni, a tedy i podnikatelé a statutáři podniků, vyžadují rychlé řešení svých potřeb při řízení svého podnikání. Mnoho agend lze řešit elektronicky, ale většinou až se osobně prokáží na pobočce banky, pojišťovny nebo úřadu svými doklady a podepíší smlouvu. A to je často v okamžiku, kdy danou službu právě potřebujete. Když si dnes potřebujete otevřít bankovní účet u nové banky, když chcete požádat o provozní financování, když chcete využít jiné finanční služby – musíte vždy na začátku ve fázi tzv. „onboardingu“ postupovat postaru. A protože jde většinou jak na straně poskytovatele služby a na vaší straně o interakci více lidí, je proces zdlouhavý, nákladný a neefektivní.

Podnikatelé, aby mohli růst, očekávají od svých dodavatelů a partnerů, že získají přístup ke kapitálu a finančním službám rychle a jednoduše.

Jak na to?

Díky inovativnímu digitálnímu řešení SME Onboarding jsou organizace se zákaznickým segmentem podnikatelů, malých a středních podniků a korporací schopny výrazně zjednodušit cestu k novým zákazníkům.

SME Onboarding zajistí rychle a bez kompromisů:

  • ověření identity podniku a statutárů,
  • posoudí důvěryhodnost a zákonnou způsobilost,
  • zkontroluje případné podvodné aktivity,
  • umožní podepsat smlouvu o poskytovaných službách,
  • automatizuje korunovou platbu pro tzv. převzetí identifikace.

Hlavní vlastnosti služby:

smeonb-omnichannel.png

Omnichannel – desktop, mobil, tablet. Zákazník nic neinstaluje a vše vyřídí online.

smeonb-law.png

KYC/AML kompatibilní – vyhovuje zákonu č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

smeonb-b2b.png

Navrženo pro B2B – organizace, které uzavírají smlouvy a poskytují služby jiným podnikům a podnikatelům.

smeonb-security.png

Bezpečné a škálovatelné – od malého podnikání po veký business. Řešení je bezpečné, odolné proti podvodům a zahrnuje vše pro nakládání s daty dle GDPR.

Jak služba funguje?

1. SAAS

Řešení SME Onboarding lze využít okamžitě jako SaaS službu. Tak můžete třeba poslat vašemu novému zákazníkovi odkaz, kde spustí digitální onboarding a on jakmile proces dokončí (bez potřeby vaší asistence), získáte zpět digitálně podepsanou smlouvu a ověřené informace o vašem klientovi a jeho statutárech, vlastnících a dalších atributech jeho podnikání. Celý onboarding bude ve vašich barvách a s vaším logem, protože vytvoření důvěry v digitálním prostoru je klíčová pro úspěšné uzavření obchodu a poskytování služeb.

2. Integrace do vašich systémů

Nebo můžete řešení plně integrovat do svých procesů a mít tak jednotlivé prvky řešení plně napojeny na vaše další aplikace a organizační složky.

sme-onboarding-proces_1.png

Nejčastěji kladené dotazy

Může být použit SME Onboarding i pro njjednodušší procesy, jako například uzavření smlouvy mezi naší společností a našimi klienty (B2B)?

  • Ano samozřejmě, SME Onboarding je modulární systém, který lze přizpůsobit vašim potřebám.

Jak rychle můžme SME Onboarding začít používat?

  • Okamžitě. Pokud budete chtít využívat SME Onboarding jako službu, lze jej připravit pro vaše potřeby během několika dnů. V případě složitější integrace a přizpůsobení pro vaše procesy se takový projekt pohybuje okolo 4 týdnů.

Jaká je cena vašeho řešení?

  • Cena využití SME Onboardingu závisí významně na službách, které jsou v rámci procesu „zapojeny“. Průměrně se cena za komplexní onboarding jedné společnosti (včetně KYC a AML) a získání finančních informací a negativních příznaků o společnosti pohybuje okolo 250 Kč. U jednoduchých a nebo složitějších implementací je cena stanovena individuálně.

Máme některé části procesu řešeny jinak – například vytěžování osobních dokladů, můžeme i přesto použít váš SME Onboarding a zapojit naše části do procesu?

  • Ano, SME Onboarding je modulární a je otevřen pro integraci s jinými poskytovateli služeb a dat. U klientů, kde probíhá část agendy v rámci již zavedených interních postupů bývá celé řešení integrováno na ostatní procesy a aplikace našich klientů.

Jaká je architektura řešení a použité technologie?

  • Detaily o architektuře a použitých technologiích s vámi projednáme na společné schůzce.

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás na sme@lundegaard.eu nebo na našich dalších kontaktech.