Vývoj korporačnej bankovej platformy Business 360

Ciele projektu

Cieľom otvorenej platformy je sprostredkovať korporačným klientom Českej sporiteľne užívateľsky prívetivé rozhranie, v ktorom sa digitálne stretáva s bankou, obdobne, ako sú na to zákazníci dnes zvyknutí z „retailového“ bankovníctva.

Popis riešenia

Riešenie je postavené na dôslednom oddelení prezentačnej vrstvy a biznisovej logiky za API. Prezentačná vrstva bola vyvinutá s využitím moderných a „ľahkých“ technológií postavených na JavaScripte, HTML a CSS s využitím frameworkov Angular. Lundegaard zohral úlohu  Front-end Factory. Užívateľské rozhranie bolo navrhované a testované v úzkej súčinnosti s UX tímom Českej sporiteľne.

Vývoj korporačnej bankovej platformy Business 360

Výsledok

Business B360 prináša otvorený základ pre budúce rozširovanie platformy pre potreby korporačných klientov Českej sporiteľne. Kľúčový dôraz bol kladený na užívateľskú prívetivosť všetkých dostupných užívateľských činností a prehľadnosť zobrazovaných dát.

Platforma aktuálne poskytuje základné finančné informácie o pohyboch na účtoch, trhových dátach a údaje o firmách. Platforma využíva moderné front-endové technológie a vďaka svojej otvorenosti umožní vloženie ďalších funkcionalít, ako zo strany banky tak aj externých subjektov. A to s využitím webAPI Českej sporiteľne, ale i třetích stran.

Lundegaard nám pomohol navrhnúť a realizovať unikátne riešenie, ktoré pomáha riešiť každodenné potreby našich korporačných zákazníkov. Cieľom bolo na jednom mieste jednoducho a prehľadne zobrazovať tie najdôležitejšie informácie týkajúce sa ich vlastnej firmy, teda ako typické bankové služby zobrazujúce pohyby na firemných účtoch, tak aj prehľad, čo sa aktuálne v ekonomike deje alebo ako sa im darí v porovnaní s konkurenciou.

Jan Dachovský

  • Project Manager

Moderné „ľahké“ front-endové technológie.

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!