Videon - systém distribúcie video obsahu

Aplikácia pre riadenie obchodných ponukových procesov spoločnosti. Správa a schvaľovanie cenových návrhov produktov pre jednotlivých klientov spoločnosti ai.

23. 8. 2008
Klient: T-Mobile

Popis riešenia

V rámci projektu sme realizovali analýzu požIadaviek a následne vývoj aplikácie. Aplikácia bola realizovaná ako client-server v kombinácii .NET a JAVA technológie.

Klientská časť poskytujúca prehrávanie videa na zobrazovacích zariadeniach bola vytvorená na platforme MS .NET za použitia rozhrania DirectX.

Serverová časť poskytujúca správu obsahu, vrátane nastavenia pravidiel prehrávania, bola vytvorená s využitím technológie JAVA (J2EE aplikácia).

Pre komunikáciu medzi serverom a klientmi sme navrhli a implementovali vlastný komunikačný protokol založený na XML, ktorý okrem distribúcie video súborov umožňuje logovanie prehrávanie a vzdialené ovládanie klienta.

Ciele projektu

Vytvoriť aplikáciu, pre správu a distribúciu video obsahu pre zobrazovacie zariadenie na všetkých predajniach spoločnosti.

Použité služby

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

SLA
SLA

SLA

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!