Systém Quoter na prípravu ponúk pre obchodníkov ALD Automotive

Jednou z hlavných činností spoločnosti ALD Automotive je príprava ponúk na operatívny leasing pre osobné a úžitkové automobily. Súčasťou interných „core“ systémov je i interná aplikácia Quoter, ktorá je primárne určená na prípravu a schvaľovanie ponúk obchodníkov spoločnosti ALD Automotive. Spoločnosť sa rozhodla pristúpiť k ďalším úpravám existujúcej aplikácie na základe potrieb obchodníkov, pretože súčasné riešenie už nespĺňalo rastúce nároky svojich užívateľov a bolo potrebné aplikáciu obohatiť o ďalšie funkcie a vylepšenia.

1. 2. 2017
Klient: ALD Automotive

Aleš Kruczek

Information Technology & Project Office Director / ALD Automotive

Interná aplikácia ALD Quoter je pre našich lízingových konzultantov kľúčovým systémom, ktorého ďalšie vylepšovanie je pre rast našej spoločnosti kritické. Mali sme tak oprávnené obavy, aby počas implementácie jednotlivých úprav nedošlo k výpadku či znefunkčneniu niektorých častí aplikácie a aby požiadavky zo strany samotných užívateľov boli zapracované podľa našich potrieb.

Samotná implementácia nových funkcionalít a facelift aplikácie zo strany spoločnosti Lundegaard prebehli bez väčších komplikácií. Po úspešnom dokončení projektu Quoter sme následne ako prejav dôvery v schopnosti spoločnosti Lundegaard zverili tejto firme i prácu na ďalšom projekte OTN, ktorý mal za cieľ sprevádzkovať podobnú aplikáciu pre našich externých obchodných partnerov.

Popis riešenia

Pre spoločnosť ALD Automotive sme po necelých 6 mesiacoch od zadania dokázali zaistiť implementáciu vylepšenia pre existujúci systém Quoter a navrhnúť nový grafický dizajn užívateľského rozhrania vrátane jeho nasadenia za plnej prevádzky a bez nutnosti obmedziť prevádzku aplikácie.

Ciele projektu

Spoločnosť ALD Automotive požadovala zapracovanie nových funkcionalít, ktoré vzišli z analýzy potrieb súčasných užívateľov. Jedným z ďalších požiadaviek bolo vykonať redizajn užívateľského rozhrania aplikácie a zvýšiť tak užívateľskú prívetivosť aplikácie a pomôcť zrýchliť a zefektívniť prácu jej užívateľom.

Dôraz bol kladený najmä na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti celého riešenia, nakoľko aplikácia pracuje s citlivými dátami klientov. Ďalšou požiadavkou bolo zaistiť prepojenie jednotlivých „core“ systémov, ktoré s internou aplikáciou Quoter spolupracujú bez toho, aby došlo k výpadku či obmedzeniu prevádzky aplikácie. Aplikácia taktiež mala obsahovať modul umožňujúci preklopenie celého riešenia do niekoľkých jazykových mutácií.

Výsledok

Po úspešnom spustení novej verzie aplikácie Quoter nás klient oslovil, či by sme sa spoločne podieľali aj na ďalšom rozvoji projektu s názvom OTN, ktorý má za cieľ pripraviť podobnú aplikáciu pre externých partnerov spoločnosti ALD Automotive.

Použité služby

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

SLA
SLA

SLA

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!