Systém na prípravu ponúk pre partnerov

Pre svojich obchodných partnerov prevádzkuje spoločnosť ALD Automotive aplikáciu “OTN" (online tvorba ponúk) prístupnú cez internet, ktorá slúži na prípravu finančnej ponuky na prenájom vozidla. Spoločnosť sa rozhodla pristúpiť k úprave a ďalšiemu rozšíreniu funkčnosti súčasného riešenia na základe požiadaviek svojich zákazníkov. Prvotná pilotná prevádzka bola určená pre slovenskú spoločnosť PSA Slovakia.

31. 1. 2017
Klient: ALD Automotive

Aleš Kruczek

Information Technology & Project Office Director / ALD Automotive

Chceli sme v relatívne krátkom čase dokončiť update jedného z našich hlavných partnerských systémov, ktorý budeme môcť po vylepšení využiť pre partnerov ALD Automotive na českom a slovenskom trhu. Oslovili sme spoločnosť Lundegaard a nadviazali tak na dlhodobo obojstranne výhodnú spoluprácu, ktorá začala už niekedy okolo roku 2008.

Samotnú spoluprácu hodnotím kladne, čo vyústilo i do ďalšieho nadväzujúceho projektu OTN CZ, na ktorom sa Lundegaard bude taktiež podieľať.

Popis riešenia

Pre spoločnosť ALD Automotive sme po necelých 6 mesiacoch od zadania dokázali zaistiť implementáciu vylepšenia existujúceho systému OTN a navrhnúť nový grafický dizajn užívateľského rozhrania vrátane jeho nasadenia za plnej prevádzky a bez nutnosti obmedziť prevádzku aplikácie.

Ciele projektu

Primárnym cieľom bolo zapracovať do existujúceho riešenia jednotlivé vylepšenia, ktoré vzišli z analýzy potrieb súčasných užívateľov aplikácie a získať otvorený systém na sprostredkovanie lízingových zmlúv pre partnerov, ktorý bude umožňovať jednoduché rozšírenie podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb zákazníka.

Dôraz bol kladený na prepojenie jednotlivých „core“ systémov, ktoré s aplikáciou OTN spolupracujú, a na podporu viacjazyčnosti celého riešenia. Ďalšou požiadavkou bolo zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti celého riešenia, nakoľko aplikácia pracuje s citlivými dátami užívateľov.

Súčasťou dodávky bol taktiež kompletný „facelift“ celej aplikácie s cieľom zlepšiť užívateľskú prívetivosť webovej aplikácie, ktorý mal reflektovať i novo požadované funkcie.

Výsledok

Projekt OTN bol úspešne spustený v požadovanom termíne. Hoci bol projekt pôvodne pripravovaný pre slovenskú spoločnosť PSA Slovakia, po úspešnom spustení novej verzie OTN nás klient oslovil, aby sme sa spoločne podieľali aj na ďalšom rozvoji tohoto projektu pre český trh s názvom OTN CZ.

Použité služby

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

SLA
SLA

SLA

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!