Smart Kiosky
Smart Kiosky
Smart Kiosky
Smart Kiosky
Smart Kiosky
Smart Kiosky

Cieľom Smart Kioskov a celého projektu bolo umožniť návštevníkom Letiska pozrieť sa na web letiska a pridružené informácie nF81na dotykovom zariadení.

3. 4. 2012
Klient: Letiště Praha

Ondřej Kňava

Online marketing specialist / Letiště Praha

Firma Lundegaard sa na projekte implementácie Smart kioskov na Letiště Praha podieľala prípravou celého obsahu kioskovej prezentácie, jak po grafickej stránke, tak i napojení všetkých sekcií na web Letiště Praha. Smart kiosky sú touchscreenové 52 palcov široké obrazovky, ktoré sú určené všetkým cestujúcim, ktorí prilietajú, odlietajú z Prahy, rovnako aj pre tranzitných cestujúcich.

Práve tento fakt, bol dôležitým pre odlíšenie informácií podávaných cestujúcim, ktorí sa už odbavili a nachádzajú sa vo verejných priestoroch letiska. Firma Lundegaard tak vytvorila graficky veľmi podarený rozcestník, ktorý dovedie cestujúcich k dôležitým informáciám podľa toho, kde sa práve nachádzajú.

Všetky informácie sú podávané prehľadne v 3 jazykových verziách (čeština, angličtina, ruština), vkusne je vyriešená i možnosť ovládať dotykové obrazovky invalidmi, pre ktorých je design preklopený do spodnej časti Smart kioskov. Prehľadný design i funkčné prepojenie s webovými stránkami Letiště Praha tak pomohlo k úspešnej implementácii Smart kioskov na letisku, za čo firme Lundegaard týmto ďakujem.

Popis riešenia

Integrácia do súčasného riešenia portálu Letiště Praha bola vďaka CMS LARS Vivo jednoduchá a celý proces výroby prebehol hladko. CMS LARS Vivo podporuje multichannel komunikáciu. Smart Kiosk je z pohľadu systému ďaľší médiatyp - ako napríklad mobilné zaraidenia. Touto funkciou možno jednoducho definovať ľubovoľné množstvo komunikačných kanálov, ich vlastností a vzhľadu.

Pre špecifické rozmery a ovládanie sme celý koncept dotykového kiosku postavili okolo prehliadača Google Chrome, za použitia niektorých vhodných doplnkov a vlastností. Aplikačnú časť zostáva na bedrách CMS LARS Vivo. Táto časť práce spočívala v definovaní oblastí obsahu, vzhľadu šablon a predovšetkým prispôsobenie všetkých odkazov a scriptov, ktoré sa nachádzajú na normálnom webe Letiště Praha pre účely Smart Kioskov.

Samozrejme musela byť zachovaná funkčnosť pre bežných návštevníkov webu, takže jednotlivé úpravy javascriptových kódov a odkazov prebieha iba v "médiatype" kiosk a navzájom sa neovplyvňujú.

Vďaka dotykovému ovládaniu a neprítomnosti klávesnice sa na formulároch otvára softwarová klávesnica. Všetky odkazy sú donútené otvárať sa v príslušnej časti okna tak, aby bola zaistená horná navigácia a spodný reklamný blok. Tieto úpravy sa samozrejme netýkajú bežných návštevníkov webu Letiště Praha.

Ciele projektu

Cieľom Smart Kioskov a celého projektu je dať návštevníkom Letiště možnosť pozrieť sa na web letiska a pridružené informácie na dotykovom zariadení, ktoré je pre tieto účely špecificky navrhnuté.

V rámci integrácie do portálu Letiště Praha slúži Smart Kiosk ako "okno" do normálneho webu Letiště Praha. Toto riešenie bolo vybrané nazáklade priania zadávateľa, aby bol portál Letiště Praha viac propagovaný.

Prispôsobenie aplikácie čisto pre účely Smart Kioskov bude predmetom ďalších etáp v prípade, že súčasné riešenie nebude stačiť potrebám návštevníkov.

Na Smart Kioskoch sú dostupné tri jazykové verzie obsahu a v súčasnej dobe dve rôzne umiestnenia, ktoré podľa relevantnosti k danému miestu zobrazujú rozdielne informácie. Prakticky je možné pre každý jednotlivý kiosk urobiť špecifický obsah a tým mať celkom iné informácie podľa miesta, kde sa fyzicky zariadenie nachádza. Systém je na to pripravený.

Kiosk svojimi rozmermi dospelého človeka je zariadenie, ktoré vyžaduje špecifické technické riešenie "bežne jednoduchých" vecí, akými sú napríklad bežné formuláre/písma, sťahovanie dokumentov alebo taktiež ovládanie pre vozíčkárov. Všetky tieto bežné veci museli byť pre takmer meter a pol uhlopriečky dotykovej obrazovky špecificky upravené.

Napríklad tlačítko vozíčkára celú aplikáciu obráti tak, aby dôležité navigačné prvky boli v dosahu i sediaceho človeka, ktorý musí byť schopný všetko pohodlne obslúžiť. Ďaľším technickým obmedzením je sťahovanie a prezeranie dokumentov, ktoré sa nachádzajú na webe Letiště. Tieto dokumenty bolo nutné donútiť otvoriť v špecifickej časti okna tak, aby užívateľ nikdy neprišiel o horizontálnu navigáciu.

Aplikácia sa taktiež sama nastavuje na homepage - rozcestník aplikácie v prípade, že uplynulo 15 minút nečinnosti na dotykovej obrazovke tak, aby bola zaručená čistá štartovná plocha pre ďalších záujemcov o prácu s kioskom.

Výsledok

Výsledkom našej práce je aplikácia, ktorá splňuje všetky požiadavky klienta na tento druh komunikačného kanálu.

Podarilo sa nám vo veľmi krátkom čase realizovať špecifické ovládanie pre obrovské dotykové zariadenie, ktoré ďalej pokračuje do "bežného" webu Letiště Praha. Web je ďalej upravený pre špecifické užívanie na Smart Kioskoch, ale tieto úpravy sa prejavujú iba pokiaľ je web volaný z týchto kioskov. Bežný návštevník webu Letiště nevidí žiadny rozdiel.

V súčasnej dobe existujú tri jazykové mutácie Smart Kioskov a dve rôzne umiestnenia zariadení v rámci Letiště Praha, kde na každom umiestnení je iný obsah v závislosti na relevancii daného Smart Kiosku k miestu, kde sa nachádza.

Použité produkty

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Použité služby

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!