Nový portál moneta.cz

Ciele projektu

Nový webový portál Moneta.cz si kládol za svoje primárne ciele posilnenie obchodného výkonu tohto digitálneho predajného kanálu a to vďaka SEO optimalizáciám, lepšiemu a prehľadnejšiemu obsahu a hlavne vďaka UX optimalizácii.

Zámerom bolo portál postaviť na kvalitnej, robustnej a bezpečnej platforme a vybudovať tak dlhodobo udržateľné riešenie, ktoré prinesie administratívne prívetivejšie a jednoduchšie riadenie obsahov a použitých aplikácií.

Popis riešenia

Web je postavený na portálovej platforme Liferay DXP v spojení s modernou technológiou dynamickej front-endovej knižnice ReactJS. Umožňuje tak rýchlejšiu a jednoduchšiu správu obsahu a lepší zážitok pre koncového užívateľa a to vrátane rýchlosti načítania.

Web je v súčasnej dobe v dvoch jazykových mutáciách a správu zaisťuje špeciálny tím webového obsahu. Vďaka platforme Liferay DXP je pridanie ďalších jazykov veľmi jednoduché (vrátane špeciálnych znakov a abecied, ako napr. azbuka). Zlepšilo sa aj vyhľadávanie, ktoré pokrýva celý obsah webu vrátane metadát.
Platforma Liferay DXP je integrovaná do rôznych back-endových systémov, ktoré spracúvajú všetky generované vstupy a výstupy a je schopná udržať súbežne viac než 1000 relácií užívateľov.

Nový portál moneta.cz

Výsledok

Vytvorili sme nový, robustný a bezpečný portál, ktorý je optimalizovaný z radu pohľadov a metrík, napríklad administrácia prostredia, užívateľské optimalizácie UX, rýchlosti webu, Pagespeed indexu, Google Lighthouse indexu, RUM indexu, SEO atď. Všetky tieto optimalizácie majú za cieľ dosiahnuť business prínos tohto digitálneho kanálu a byť tak vpredu pred konkurenciou. Na portáli aj naďalej prebiehajú ďalšie optimalizácie a úpravy na dosiahnutie ešte lepších stanovených cieľov.

S tímom z Lunde sme v Moneta Money Bank robili nový web. Bol to gigantický projekt na viac než rok, počas ktorého nastávalo mnoho stresujúcich situácií, od zmeny scopu, cez zmeny na našej strane, až po stále sa meniaci termín releasu smerom bližšie. Aj cez to všetko som mala pocit, a stále ho mám, že by nás Lunde nikdy nenechalo v štichu, a mohla som sa naň spoľahnúť. Takmer by som povedala, že by to len tak niekto nedal.

Sandra Šubertová

  • Product Owner

Platforma DXP je schopná udržať súbežne viac než 1000 relácií užívateľov.

Na projekte pracovali

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!