Návrh a vývoj globálnej intranetovej aplikácie pre zamestnancov

Spoločnosť Zentiva požadovala vytvoriť intranetovú aplikáciu obsahujúcu ucelený set interných informácií a predpisov nasadzovania generík na jednotlivé svetové trhy. Aplikácia mala zároveň umožňovať jednoduché zdieľanie informácií a kolaborácií medzi zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti, čo malo pomôcť zrýchliť a zefektívniť prácu globálnych tímov spoločnosti Zentiva.

24. 1. 2017
Klient: Zentiva

Popis riešenia

Koncept celého webu je postavený na využití hexagonálnych obrazcov, ktoré sa prelínajú naprieč celou aplikáciou a poskytujú tak všetkým užívateľom aplikácie jednotný užívateľský zážitok. Zároveň je tento koncept prevoditeľný i na mobilné zariadenia a spĺňa tak klientovu požiadavku na responzivitu celého riešenia.

Súčasťou dodávky bolo taktiež vytvorenie funkčných prototypov. Klient tak získal ešte pred začatím grafických prác dokonalú predstavu o tom, ako sa bude výsledná aplikácia správať. Na základe schválených prototypov sme pre klienta pripravili niekoľko verzií grafických návrhov. Z nich klient vybral jeden, ktorý bol následne implementovaný. 

Samotná intranetová aplikácia je postavená na technológii Microsoft .NET, ktorú klient využíva na vývoj všetkých svojich riešení a zaisťuje i prevádzkové prostredie.

Súčasťou dodávky bola taktiež analýza dostupných platforiem pre webovú analytiku, keďže klient požadoval web analytický nástroj, ktorý nevyužíva cloudové prostredie. Po počiatočnej analýze dostupných riešení na trhu a validácii požiadaviek zo strany klienta sme nakoniec pristúpili k vývoju vlastného jednoduchého systému na webovú analytiku. V ňom sú zaznamenávané všetky potrebné údaje, ktoré klient požadoval. Klientovi sme taktiež pomohli zostaviť i koncept pre samotné meranie (čo, ako a prečo merať) a vyhodnocovanie nazbieraných údajov v rámci webovej analytiky.

Súčasťou riešenia bola taktiež podrobná technická dokumentácia a zaistenie vloženia všetkých textových a grafických podkladov do aplikácie (content building).

Ciele projektu

Primárnym cieľom bolo navrhnúť koncept, ktorý bude umožňovať jednoduchú konsolidáciu viacerých druhov informácií z niekoľkých odlišných oblastí a umožňovať ich jednoduché prehliadanie a zdieľanie medzi užívateľmi bez ohľadu na typ používaného zariadenia.

Druhotným cieľom bolo pre tento nový koncept zaistiť design, ktorý bude v súlade s korporačnou identitou klienta. Zároveň bol už na začiatku kladený veľký dôraz na možnosť vyhodnotenia využitia intranetovej aplikácie zo strany užívateľov, aby spoločnosť Zentiva mohla posúdiť celkový prínos tohoto projektu.

Súčasťou dodávky bolo taktiež zaistenie naprogramovania celého riešenia a nasadenie na hosting klienta.

Výsledok

Spoločnosť Zentiva získala za 6 mesiacov od zadania novú a plne responzívnu intranetovú aplikáciu, ktorá bola dodaná ako end-to-end riešenie a vytvorená kompletne na mieru – od grafiky až po samotné ovládanie systému a vytvorenie vlastného systému na riešenie webovej analytiky. 

Aplikácia slúži ako informačný mostík pre jednotlivé globálne tímy a napomáha k lepšiemu zdieľaniu informácií medzi jednotlivými tímami po celom svete.

Pre spoločnosť Zentiva aktuálne pracujeme na ďalšom rozvoji modulu pre webovú analytiku v rámci tohoto projektu.

Použité služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

Web Building
Web Building

Web Building

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!