Modernizácia webového porovnávača produktov 3M Chemical Test Library

Pre britskú pobočku globálnej výrobnej spoločnosti 3M sme upravili existujúcí komparátor produktov s názvom 3M Chemical Test Library.

2. 6. 2016
Klient: 3M

Popis riešenia

Pre aplikáciu 3M Chemical Test Library sme vytvorili responzívny prototyp a pripravili návrh rozhrania, ktoré umožňuje filtráciu produktov pomocou 3 hlavných vstupov (produkty, chemikálie, CAS). Na základe tohoto prototypu sme vytvorili nový grafický návrh aplikácie zohľadňujúci požadované responzívne správanie sa webu. Pripravili sme všetky grafické podklady pre jednotlivé obrazovky zahrňujúce vyhľadávanie produktov i ich porovnávanie. Následne sme toto riešenie naprogramovali a zaistili taktiež nasadenie webovej analytiky podľa požiadaviek, aby bolo možné vyhodnotiť správanie sa užívateľov po redizajne aplikácie.

Aplikácia je postavená na platforme Vivo a umožňuje pomocou jedného CMS vykonávať zmeny v databáze dvoch platforiem, ktoré slúžia na správu a zobrazenie dát z tejto aplikácie. Dáta z tejto aplikácie sú následne automaticky nasadené v požadovanej forme na platformu iPresent, kde ju používajú obchodné tímy 3M.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo nahradiť nevyhovujúcu desktopovú platformu za jej modernejšiu verziu, ktorá bude podporovať zobrazenie na mobilných zariadeniach (tabletoch). Táto zmena mala byť britskej pobočke 3M nápomocná k navýšeniu predaja prostredníctvom rozšírenia možností použitého nástroja, ktorý bude reflektovať využitie mobilných technológií. Nástroj tak mal byť k dispozícii ako pre podporu predaja (predajcovia a partneri), tak aj pre koncových zákazníkov.

Webová aplikácia 3M Chemical Test Library mala umožňovať jednoduché vyhľadávanie ochranných oblekov a ich vzájomné porovnávanie medzi sebou na základe výsledkov testov, vďaka ktorým boli u týchto produktov overované ich vlastnosti a vhodnosť použitia. V tejto webovej aplikácii je možné jednotlivé produkty vyhľadávať podľa rozličných parametrov. Okrem základných faktorov ako sú typ a názov produktu, je možné ponuku vhodných produktov filtrovať taktiež podľa typu ochrany, CAS čísla, a kategórie, v ktorej je výrobok zaradený. Grafika samotnej aplikácie mala byť vytvorená v súlade s novou korporačnou identitou 3M.

Výsledok

Spoločnosť 3M získala zmodernizovaný plne funkčný komparátor produktov, ktorý zároveň podporuje aktuálne používané mobilné zariadenia užívateľov aplikácie. Toto riešenie bolo pre britský trh úspešne nasadené v júni 2016 a slúži zároveň ako východiskové riešenie pre celú spoločnosť 3M pre tento segment produktov. Po úspešnom spustení aplikácie spoločnosť 3M naplánovala lokalizáciu tohoto riešenia a jeho postupné zavádzanie taktiež do ďalších krajín a pobočiek po celom svete.

Použité produkty

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

iPresent
iPresent

iPresent

Použité služby

Copywriting
Copywriting

Copywriting

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Web Building
Web Building

Web Building

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!