Luna - rezervačný a obchodný systém

Skladový a obchodný systém pre divíziu Fundus. Systém zahrňuje tiež on-line katalóg všetkých ponúkaných produktov.

20. 7. 2010
Klient: Barrandov Studio

Popis riešenia

Pre dosiahnutie týchto cieľov Lundegaard, za intenzívnej spolupráce vedenia divízie Fundus, navrhol modulárny systém, ktorého jadro tvorí skladová evidencia. Vďaka tomuto jadru bolo možné vytvoriť pre zákazníkov on-line katalóg, ktorý okrem celkovej ponuky obsahuje aj informácie o aktuálnom stave jednotlivých kostýmov rekvizít na sklade a termíny kedy majú byť práve vypožičané položky pravdepodobne vrátené. Súčasne si zákazníci môžu zostaviť rozpočet, koľko ich zapožičanie vybraných položiek na požadovanú dobu bude stáť, a vybrané položky si zarezervovať.

Dôležitou súčasťou riešenia bola i konverzia doterajšej „papierovej“ evidencie cca 400.000 skladových položiek do elektronickej podoby. Systém ďalej podporuje všetky činnosti spojené s obslúžením zákazníka, od podpisu zmluvy cez zapožičanie vybraných kostýmov alebo rekvizít až po fakturáciu.

Spôsob fakturácie je možné nastaviť podľa individuálnych potrieb daného zákazníka. Informačný systém Luna je vytvorený v jazyku Java v prostredí aplikačného serveru Sun ONE. Prevádzkovaný je na hardwarovej platforme Sun.

Ciele projektu

V jednej z divízií filmových štúdií - v sklade a požičovni rekvizít dosiahnuť zefektívnenie procesov a predovšetkým docieliť:

  1. zníženie nákladov
  2. získanie nových zákazníkov
  3. zvýšenie výnosov z terajších (i budúcich) zákazníkov

Výsledok

Prevedenie skladovej evidencie do elektronickej podoby prinieslo úplne nové a dynamické možnosti tvorby cien požičovného, čo by sa malo prejaviť na zvýšení výnosov. Informácie o obrate jednotlivých skladovaných položiek sú podkladom pre efektívnejšie riadenie portfólia kostýmov a rekvizít, aby viac odpovedalo potrebám zákazníkov. To viedlo k zníženiu objemu finančných prostriedkov viazaných vo skladovanom majetku a súčasne k zvýšeniu výnosov z nich. Svetovo v tomto odbore celkom unikátnej služby by mali viesť k nárastu počtu zákazníkov celých Barandovských štúdií.

Použité služby

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

SLA
SLA

SLA

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!