Lifetrace - aplikačný technický monitoring portálu O2.sk

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo zlepšiť monitoring platformy Liferay, na ktorom je postavený zákaznícky portál O2.sk, tak, aby bolo možné predikovať možné problémy dopredu a reagovať tak skôr než dôjde k samotnému výpadku.

Popis riešenia

Využili sme dlhoročné skúseností s ladením výkonu a stability portálových riešení na portáli Liferay a systému založených na programovacom jazyku Java. Vďaka tomu sme vyvinuli monitorovací nástroj Lifetrace, ktorý nám umožňuje nielen indikovať problémy a zisťovať ich príčiny, ale vie nás na nich upozorniť dopredu. Riešenie obsahuje okrem prehľadného zobrazenia sledovaných metrík a možnosti definície vlastných grafov a dotazov aj rad špecializovaných sond, ktoré sú schopné čítať podrobné dáta o behu a výkone systému z jeho rôznych častí.

S klientom sme najprv zmapovali súčasný stav architektúry a infraštruktúry a v súvislosti s tým nadefinovali, ktoré sondy sa budú v rámci monitoringu využívať. Zároveň sme do rozsahu projektu pridali aj niektoré vlastné napojenia, ktoré sme vyvinuli špeciálne pre tento projekt. Po nasadení výsledných užívateľských „dashboardov“ sme so zodpovednými zástupcami jednotlivých systémov definovali metriky a ich hraničné úrovne, pri ktorých dôjde k upozorneniu na potenciálny problém.

Lifetrace - aplikačný technický monitoring portálu O2.sk

Výsledok

V súčasnosti nástroj Lifetrace detailne monitoruje produkčný on-line kanál zákazníka, na ktorý pristupujú tisíce užívateľov denne. Lifetrace upozorňuje konkrétne zodpovedné osoby v okamihu, kedy dôjde k nejakým neštandardným javom v behu systému, a tým tak dokáže bezpečne predísť výpadkom. A v momente, kedy k nim dôjde, poskytuje dostatok informácií k ich analýze, nájdeniu a odstráneniu chyby.

Každý výpadok nášho online kanálu - portálu, ktorý ponúka naše služby, je pre nás kritický. Okrem toho, že okamžite klesajú tržby, strácame aj dôveru našich zákazníkov, čo je pre nás najdôležitejšie. Nástroj aplikačného monitoringu Lifetrace nám umožňuje predvídať takéto výpadky a ideálne zamedziť úplne ich vzniku.

Ing. Peter Trnka

  • Head of IS Operations

Lifetrace detailne monitoruje online kanál, na ktorý pristupujú tisíce užívateľov denne.

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!