Lead generation microsite a tvorba online stratégie pre Hypostroj.cz
Lead generation microsite a tvorba online stratégie pre Hypostroj.cz

Spoločnosť Fincetrum sa rozhodla výrazne posilniť svoje online aktivity pre oblasť služieb spojených s poradenstvom v oblasti hypoték a ich refinancovaním. K tomuto účelu chcel klient vytvoriť novú microsite, ktorá bude slúžiť ako hlavný lead generation kanál pre tieto služby.

10. 6. 2016
Klient: Fincentrum

Kateřina Tomanová

Projektová manažérka / Fincentrum

Od Lundegaardu sme požadovali komplexné riešenie vhodné na propagáciu našich poradenských služieb v oblasti zjednávania nových hypoték a refinancovania hypoték. K tomuto účelu sme si nechali vytvoriť súbor microsites, ktoré slúžia ako lead generation kanál pre naše online aktivity. Výsledná aplikácia funguje dobre a spoľahlivo.

Popis riešenia

Klientovi sme pomohli s kompletnou realizáciou nového webu propagujúcou hypotékové poradenstvo – od prvotného konceptu až po následnú realizáciu. Na základe vstupnej špecifikácie sme vytvorili microsite na mieru, ktorá reflektuje závery vyplývajúce z on-line stratégie na získavanie nových leadov pre poradenstvo v oblasti hypoték a ich refinancovania.

Kostru webu tvoria prehľadné stránky, kde sú načrtnuté možné scenáre, ktoré odpovedajú potrebám definovaných cieľových skupín. Celá komunikácia je potom postavená tak, aby bola budovaná dôvera a úspešne komunikovaná hlavná myšlienka spočívajúca v odporúčaní finančného poradenstva.

Ciele projektu

Primárnym cieľom bolo vytvoriť platformu pre lead generation pre segment hypotékového poradenstva. Pôvodnou požiadavkou bolo pripraviť jednoduchú webovú platformu, ktorá bude umožňovať porovnanie výhodnosti bežných bankových produktov a ktorá bude propagovať reálne dosiahnuteľné sadzby s využitím služieb finančného poradenstva od Fincentra.

Z tohoto zadania následne vyplynula potreba vytvoriť novú responzívnu microsite. Nové webové stránky mali slúžiť ako hlavný podporný predajný kanál a záchytný bod pre vybrané činnosti on-line marketingu a byť cieľovou stránkou (tzv. landing page) s dostatočnou presvedčovacou argumentáciou a silným konverzným efektom. Súčasťou zadania bolo taktiež nastavenie pokročilejšej webovej analytiky.

Výsledok

Pre klienta sme navrhli web tak, aby bol intuitívny a mal priamočiaru konverznú trasu na zaistenie vysokého konverzného pomeru a slúžil ako hlavný lead generation kanál pre oblasť finančných služieb. Projekt je postavený na systéme CMS LARS Vivo umožňujúcom jednoduchú správu a prácu s webovým obsahom. Webová prezentácia je responzívna (RWD), je teda prispôsobená zobrazeniu na všetkých typoch zariadení (desktop, tablet, mobil).

Pre klienta sme v prvotnej fáze pripravili kreatívny koncept a dokument, ktorého súčasťou bol taktiež rozbor budúcej obsahovej stratégie a odporúčania vzťahujúce sa k využitiu ďalších možných príležitostí v jednotlivých digitálnych kanáloch. Výsledným výstupom tak bol nielen nový web, ale i dokument zhŕňajúci problematiku on-line marketingu so zameraním na požiadavky klienta a ciele webu.

Použité produkty

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Použité služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Web Building
Web Building

Web Building

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!