Komplexná optimalizácia on-line kampaní

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo efektívne propagovať nový profesionálny produkt pre dentistov Pentamix Lite. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby značka produktu bola viac viditeľná relevantnej cieľovej skupine. Zároveň sme sa zamerali na generovanie kontaktov potenciálnych zákazníkov na cieľových stránkach. V súbežných kampaniach sme tak mali za úlohu propagovať aj komunitnú akciu Oldest Pentamix a produkt Filtek Ultimate.

Popis riešenia

Hlavným očakávaným problémom pre takto špecializované produkty bolo zacielenie a diferenciácia, preto sme dopredu pripravili konkurenčnú analýzu, ktorá nám pomohla definovať skutočné USPs (Unique selling proposition) produktu a niekoľko možností zacielenia, ktoré sme v prvej fáze testovali s cieľom maximalizovať návratnosť kampaní.

Najprv sme testovali niekoľko sloganov, aby sme zistili, ktoré z nich sú pre tento produkt najatraktívnejšie. Potom sme sa sústredili na testovanie samotnej podoby bannerov pre najvýkonnejšie siete a cielenie. „Pri optimalizácii sme napríklad zistili, že väčšina dental and health tematických webov na ktorých sa naše bannery v regiónoch zobrazujú, sú modro-fialové - zhodne ako naše bannery. Cesta bola zmeniť farebnosť tak, aby bol banner neprehliadnuteľný a tým násobne zvýšiť mieru kliknutí na bannerové plochy,” hovorí Jakub Churý, vedúci tímu Digital Analytics & Performace v Lundegaarde.

Komplexná optimalizácia on-line kampaní

Výsledok

Vďaka komplexným optimalizáciám, postupnému testovaniu vhodných sloganov, podôb a formátov bannerov, reklamných sietí a možnosti zacielenia, sa nám podarilo zvýšiť efektivitu kampaní o 230% - vyjadrené metrikami miery preklikov (CTR – Click-through rate) a návratnosti (ROI – Return of investments).

Podarilo sa nám zvýšiť efektivitu kampaní o 230%.

Na projekte pracovali

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!