Intranet pre spoločnosť Metlife
Intranet pre spoločnosť Metlife
Intranet pre spoločnosť Metlife
Intranet pre spoločnosť Metlife
Intranet pre spoločnosť Metlife
Intranet pre spoločnosť Metlife

Realizácia firemného intranetu „Tam Tam“ pre poisťovňu MetLife.

29. 1. 2015
Klient: Metlife

Popis riešenia

Pre českú pobočku významnej nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Metlife sme navrhli a realizovali intranet nazvaný Tam Tam. Nový intranet bol budovaný na platforme MS SharePoint 2013, ktorá je skupinou Metlife využívaná a preferovaná pri dodaní špecifických riešení.

Intranet obsahuje sekcie a aplikácie podporujúce nielen komunikáciu zhora nadol (články, kalendár akcií, monitoring tlače, dokument library), ale posilňujúce i komunikáciu v rámci a medzi jednotlivými oddeleniami (projekty, oddelenia) či medzi jednotlivcami (osobné stránky). Zahŕňa taktiež napojenie na Active Directory a systém Dochádzka na jednotné prihlasovanie a získavanie údajov o užívateľoch intranetu využívaných napr. v telefónnom zozname. Zvýšenie atraktivity podporuje Free zone sekcia, v ktorej sa zamestnanci priamo podieľajú na jej obsahu (bazár, fotky z firemných akcií, Tam Tam chat s vedúcimi pracovníkmi).

Ciele projektu

Cieľom nového intranetu bolo nahradiť nevyhovujúci intranet, ktorý bol morálne i technologicky zastaraný. Pôvodnému riešeniu chýbala väčšia atraktivita a užitočnosť, existovala tu veľká závislosť na dodávateľovi a nebolo jednoduché ho rozvíjať.

Spoločnou úlohou bolo vytvoriť miesto, kde ľudia začínajú s hľadaním firemných informácií, zlepšiť ich šírenie na všetkých úrovniach a všetkými smermi a zaistiť ich lepšie dohľadanie. Vytvoriť intranet, ktorý zodpovedá moderným trendom, postaveniu firmy a štandardu doby. Intranet mal umožniť kolaboráciu na tvorbe obsahu intranetu naprieč firmou a zaistiť flexibilnejšiu, rýchlejšiu a častejšiu aktualizáciu obsahu. V neposlednom rade bolo potrebné zaistiť poriadok vo firemných dokumentoch a urýchliť adaptáciu nových zamestnancov.

Výsledok

V predvýrobnej etape prebehla biznis analýza a analýza požiadaviek spolu s konceptom intranetu a kreatívnymi grafickými návrhmi. V ďalšej výrobnej etape sme pokračovali v realizácii základnej verzie intranetu primárne určeného na vzájomnú komunikáciu a zdieľanie informácií. Neoddeliteľnou súčasťou bola i migrácia obsahu a zaškolenie kľúčových zamestnancov firmy.

Nový intranet Tam Tam bol spustený v novembri 2014 po veľmi krátkom a intenzívnom období realizácie, ktoré si vyžiadalo neskorší štart projektu. Napriek tomu v tejto veľmi krátkej dobe vznikol intranet, ktorý má atribúty moderného a úspešného intranetu. Je nielen hlavným rozcestníkom ku všetkým aplikáciám a obsahu, ale podporuje tiež moderné formy obsahov (video, foto, animácie, infografika), má atraktívny vzhľad, zároveň v súlade s CID a s dôrazom na funkčnosť a UX. Obsahuje viac zaujímavého a aktualizovaného obsahu, zahŕňa sociálne prvky a podporuje voľnejšiu komunikáciu priamo medzi zamestnancami a otvorenejšiu komunikáciu firmy k zamestnancom. Zároveň umožňuje decentralizáciu správy a publikácie.

Vznikol moderný technologický nástroj využívajúci dnešné možnosti a umožňujúci na ňom jednoducho a štandardným spôsobom stavať v budúcnosti ďalšie agendy.

V súčasnosti prebieha monitoring využívania intranetu v pilotnej prevádzke a na základe získaných informácií a spätnej väzby od jeho užívateľov je plánovaný ďalší rozvoj vrátane realizácie menej dôležitých požiadaviek či zložitejších agend, na ktoré sa nedostalo v rámci predchádzajúcej etapy.

Použité produkty

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Použité služby

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!