HomeCare – aplikácia pre lekárov

Aplikácia automatizuje procesy súvisiace s poskytovaním techniky a pomôcok pre liečebnú terapiu pacientov v nemocničnom i domácom prostredí. Primárne má slúžiť indikujúcim lekárom, odborným pracovníkom klienta (obchodníkom, ekonómom, servisným pracovníkom) a sekundárne, prostredníctvom agregovaných výstupov, zdravotným poisťovniam.

1. 5. 2017

Aplikácia automatizuje procesy súvisiace s poskytovaním techniky a pomôcok pre liečebnú terapiu pacientov v nemocničnom i domácom prostredí. Primárne má slúžiť indikujúcim lekárom, odborným pracovníkom klienta (obchodníkom, ekonómom, servisným pracovníkom) a sekundárne, prostredníctvom agregovaných výstupov, zdravotným poisťovniam.

Klient: Linde Gas

Popis riešenia

Naši UX špecialisti a grafici pripravili v súlade s CI klienta prototyp a grafický návrh aplikácie, ktorej riešení je realizované na technológii ASP.NET MVC a prevádzkované v prostredí Microsoft Azure Cloud Services. Súčasťou projektu je tiež migrácia dát za posledných päť rokov prevádzky, aby bolo možné riešiť bez obmedzenia reklamácie, opravy a s tým súvisiace vystavovanie príslušných dokladov. Aplikácia je jednostranne integrovaná s ERP SAP, do ktorého exportuje účtovné dáta. Súčasťou aplikácie sú takisto tlačové výstupy najmä pre zdravotné poisťovne a dátové výstupy vytvárajúce predpoklady pre automatizovaný prenos dát na portály zdravotných poisťovní, akonáhle dôjde zo strany partnerov nášho klienta k sprevádzkovaniu tejto funkcie. V súčasnej dobe ju už využíva VZP.

Značná pozornosť bola venovaná zabezpečeniu dát. Dáta sú uložené v cloude Microsoft Azure, ktorý spĺňa vysoké nároky na bezpečnosť, vrátane všetkých bezpečnostných certifikácií, schválených českou legislatívou. Konkrétne je využité šifrovanie celej databázy (databázy nie je vystavená na internete, komunikácia s ňou prebieha iba v datacentre) i osobných údajov pacientov. Využité je šifrovanie / kryptovanie dát, web je prevádzkovaný v HTTPS, chránený užívateľským menom, heslom a kontrolnou otázkou. Rovnako administrácia je prístupná prostredníctvom hlavného administrátorského účtu. Tento účet je možné (okrem štandardného mena a hesla) chrániť aj viacfaktorovou autentizáciou (napr. s využitím mobilného telefónu).

Ciele projektu

Zjednodušenie, sprehľadnenie a automatizácie agendy zabezpečovanej pracovníkmi spoločnosti Linde Gas (katalóg produktov, sklad, objednávky, servis, fakturácia predaja, prenájmu a servisu) a indikujúcimi lekármi (žiadosti o pridelenie zdravotné pomôcky) a komunikácia so zdravotnými poisťovňami prostredníctvom aplikácií generovaných výstupov.

Výsledok

V relatívne krátkej dobe bola vytvorená pilotná verzia aplikácie, ktorej verejná časť bola po internej prezentácii, testovaní a skúšobnej prevádzke v spoločnosti predstavená a sprístupnená cca 200 indikujúcim lekárom na 30 špecializovaných pracoviskách, 7 zdravotným poisťovniam a ich územným pracoviskám. Interne je aplikácia určená pracovníkom obchodu, ekonomického oddelenia, terapeutickým špecialistom a servisným technikom. Celkom bude aplikácii u klienta aktívne používať 50 zamestnancov a tiež externí spolupracovníci.

Asi najhmatateľnejším prínosom je komplexné nahradenie tradične spracovávanej agendy (listinná forma, MS Excel a MS Access) jednou webovou aplikáciou, ktorá prinesie spresnenie práce, obmedzenie chybovosti a úsporu práce a času.

Použité služby

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

SLA
SLA

SLA

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Technické konzultácie
Technické konzultácie

Technické konzultácie

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!