HelloNet - intranet za 4 mesiace

Ciele projektu

Cieľom uvedenia nového intranetu (nazývaného HelloNet) bolo podporenie rebrandingu Cetelem na novú banku Hello bank! aj vo vnútri firmy. Okrem nového designu a prevodu na platformu Liferay, bolo taktiež jedným z cieľov zvýšenie zapojenia („engagementu“) užívateľov intranetu.

Nový intranet je hlavnou vstupnou bránou pre zamestnancov Hello bank! pri hľadaní potrebných informácií o firme. Prehľadnosť, pôsobivý a zároveň funkčný design, rýchla odozva a možnosť jednoduchšie spravovať veľké množstvo obsahu boli teda kľúčovým pilierom pri realizácii tohto riešenia. Rovnako tak bolo cieľom intranetu viac priblížiť kolegov sebe samým a poskytnúť im centralizované miesto pre vzájomnou komunikáciu.

Popis riešenia

Riešenie intranetu bolo dodané na platforme Liferay 6.2, využívanej naprieč skupinou BNP Paribas. Intranet je postavený ako hlavný interný komunikačný kanál, ktorý umožňuje nielen prezentáciu základných informácií o firme, oddeleniach, publikáciu článkov o dianí vo vnútri aj mimo firmy, ale najviac slúži ako platforma na zdieľanie informácií medzi zamestnancami, oddeleniami ale aj na komunikáciu "bottom-up", čiže na kontakt s vyššími úrovňami managementu. Portál je napojený na server Active Directory vrátane Single Sign-On cez Kerberos s autentizáciou užívateľov protokolom NTLM a centralizovanou správu užívateľských dát, ktoré sa do portálu propagujú a umožňujú v intranete vyhľadávať ako v telefónnom zozname. Rovnako tak obsahuje sekcie pre zdieľanie informácií nepracovného charakteru, inzercií, diskusií a niekoľko praktických informácií, ako napr. jedálne lístky reštaurácií v okolí jednotlivých pobočiek. Celé riešenie je prevádzkované v dvoch jazykových mutáciách a je pripravené na ďalší prípadný rozvoj v rámci regiónu.

V rámci projektu bolo potrebné integrovať dáta ako z interných, proprietárnych riešení (správa zamestnancov a rola v organizačnej štruktúre), tak z externých koncových bodov, napojených cez REST služby.

HelloNet - intranet za 4 mesiace

Výsledok

Úvodný zber požiadaviek a ich analýza dali potrebný podklad pre nový grafický design, ktorý bol v tomto projekte použitý. V rámci implementačnej fázy sa na základe súpisu požiadaviek špecifikoval technologický rozsah a realizácia, kde bolo cieľom maximálne možné využitie štandardizovaných aplikácií portálu Liferay. Obsah z intranetu nebol migrovaný, ale bol tvorený nový, práve na mieru novej platforme a vizuálnej podobe.

HelloNet! intranet bol spustený v júni 2017 iba po troch mesiacoch vývoja a mesačným ladením a príprave produkčného prostredia, vrátane odovzdania diela zákazníkovi. Práve vďaka využitiu potenciálu portálu Liferay bola táto rýchla implementácia možná. Platforma zároveň spĺňa nároky a očakávania moderného riešenia, integrujúceho ako interné tak externé služby.

Nové intranetové prostredie bolo pozitívne prijaté vďaka neoddeliteľnej súčasti interného komunikačného tímu a kvalitnej komunikačnej kampani, ktorá jeho spustenie sprevádzala. Intranet je preto hojne využívaný a je plánovaný aj jeho budúci rozvoj.

"Za 4 mesiace sme navrhli a spustili celý nový intranet HelloNet.“

Na projekte pracovali

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!