Wood & Company

WOOD & Company je nezávislou investičnou bankou, zameranou na rozvíjajúce sa kapitálové trhy v strednej a východnej Európe. Základné služby zahrňujú kapitálové trhy, investičné bankovníctvo a správu aktív.

Realizované riešenia

Reportingový systém Woodoo
Reportingový systém Woodoo
  • Webové aplikácie
20. 7. 2010

Reportingový systém Woodoo

HelpDesk 2.0
HelpDesk 2.0
  • Webové aplikácie
20. 7. 2010

HelpDesk 2.0