Klientom od roku:
2009

ŠKODA TRANSPORTATION a jej dcérske spoločnosti sa zameriavajú na odbor dopravného strojárenstva. Medzi kľúčové výrobky patria nízko podlažné električky, elektrické lokomotívy, metro, prímestské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakčné motory či kompletné pohony pre dopravné systémy.

Realizované riešenia