Klientom od roku:
2005

Skupina PRE je so svojimi cca 680 000 odbernými miestami tretím najväčším dodávateľom elektriny v Českej republike. V súčasnej dobe zamestnáva cca 1 390 zamestnancov; pre svojich zákazníkov distribuovala v roku 2013 cca 6,3 TWh elektriny na všetkých napäťových úrovniach a dosiahla celkový konsolidovaný čistý zisk vo výške 2,7 mld. Kč. Medzi základné aktivity Skupiny PRE patrí predaj, obchodovanie s elektrinou a plynom po celom území ČR, distribúcia elektriny, jej výroba a doplnkové energetické služby. Skupina PRE sa profiluje ako spoľahlivý poskytovateľ širokej palety služieb, čo umožňuje napĺňať jej strategickú víziu byť v rámci ČR silným a významným energetickým koncernom.

Realizované riešenia