O2 Slovakia, najskôr Telefónica Slovakia, poskytuje služby mobilného volania a dátových prenosov. Na trh vstúpil na začiatku roka 2007.