Od svojho vzniku spoločnosť Colsys Automatik realizovala zámery viac než stovky klientov pôsobiacich v energetickom, dopravnom, chemickom a spracovateľskom priemysle.

Postupom času spoločnosť rozšírila svoje spektrum činnosti. Aktuálne sa okrem automatizácie venuje ešte priemyslovej komunikácii, riadeniu energetického hospodárstva a procesnej analýze.

Realizované riešenia