Česká sporiteľňa má v Českej republike dlhoročnú tradíciu a poskytuje svoje produkty širokému spektru zákazníkov z rad drobných sporiteľov a veľkých korporácií.

Realizované riešenia