Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) v Českej republike v roku 2014 združuje 30 spoločností, ktoré dokážu vyvinúť a uviesť na trh nové, účinnejšie a bezpečnejšie lieky.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) združuje farmaceutické spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom inovatívnych liečiv. Svoje členské spoločnosti zaväzuje k dodržiavaniu Etického kódexu AIFP. Asociácia vznikla v roku 1993 pod názvom Medzinárodná asociácia farmaceutických spoločností. AIFP je členom Európskej federácie farmaceutických spoločností a asociácií (EFPIA). V roku 2013 združuje 30 členských spoločností, výrobcov originálnych liekov.

Realizované riešenia