Webová integrácia má vlastný web

02.07.2012
Webová integrácia má vlastný web

Lundegaard spustil nový web k téme webová integrácia.

Lundegaard spustil nový web web-integration.info, na ktorom nájdete informácie k téme webovej integrácie. Web sa skladá z informačnej stránky a z blogu, kam autori prispievajú informáciami vzťahujúcimi sa k téme webovej integrácie. Informačné stránky sú k dispozícii taktiež v podobe optimalizovanej pre mobilné zariadenia.

V rámci informačnej stránky nájdete v prehľadnej podobe definíciu termínu webová integrácia a popis rolí webového integrátora. Dozviete sa, či pre svoj projekt webového integrátora vôbec potrebujete, aké časové a finančné úspory vám môže priniesť a ako ho vybrať. 10 tipov pre úspešnú integráciu a FAQs ponúkajú praktické informácie.

Ak chcete byť v kontakte s najnovším dianím týkajúcim sa webovej integrácii, sledujte twitter @WIntegration – nový zaujímavý obsah bude pribúdať.

Čo je webová integrácia?

Webová integrácia teda znamená proces spojujúci výstupy všetkých činností a komponentov nutných pre realizáciu webového projektu ako celku. Partner, ktorý zadávateľovi garantuje, že projekt prebehne v súlade s pripravenou špecifikáciou a zaistí koordináciu všetkých potrebných činností, je webový integrátor.

Kvalitná realizácia webového projektu, akým je firemný webový portál, B2B portál, e-commerce riešenie či klientská zóna vyžaduje zapojenie celej rady špecialistov. Patria sem odborníci z oblasti marketingu, komunikácie, designu a užívateľskej prístupnosti, SEO a SEM, projektového riadenia, HTML kódovania, systémovej analýzy a SW a technickej architektúry, vývoja, testingu, prevádzky a iných ďalších disciplín. Všetky uvedené oblasti sa môžu zaradiť do webovej integrácie.

Správny výber partnera predurčuje úspech vášho projektu

Webový integrátor koordinuje prácu všetkých subjektov zapojených do projektu webovej integrácie. V praxi sa najčastejšie jedná o:

  • marketingové, PR oddelenie zadávateľa (agentúra),
  • správcu interných systémov,
  • poskytovateľa externých dát,
  • vlastný alebo externý vývojový tím,
  • prevádzkovateľa riešení,
  • externých špecialistov.

 

Cieľom práce webového integrátora je uvedenie všetkých dotknutých subjektov do súladu v rámci celého riešenia s primárnym zameraním na naplnenie definovaných (obchodných či iných) prínosov pre zadávateľa.