Web spoločnosti PRE sa stal absolútnym víťazom posledného ročníka súťaže WebTop100

09.11.2014
Web spoločnosti PRE sa stal absolútnym víťazom posledného ročníka súťaže WebTop100

Web spoločnosti Pražská energetika, a.s. sa stal absolútnym víťazom posledného ročníka súťaže WebTop100 v hlavnej kategórii "Firemný web".

Absolútne víťazstvo webu PRE.cz v hlavnej kategórii súťaže a zároveň prvé miesto v kategórii Priemysel a energetika nasledujú po rade úspechov z minulých rokov, kedy sa web Pražskej energetiky pravidelne umiesťoval na popredných priečkach v kategórii Energetika a v súťaži celkovo.

Spoločnosť Lundegaard poskytuje Pražskej energetike strategické partnerstvo v oblasti návrhu webu, kde se podieľa na analýze použiteľnosti, architektúre webu a príprave prototypov. Web PRE obdržal maximálne možné hodnotenie okrem iného práve v časti User Experience, ktorá spolu s obsahom webu predstavuje najdôležitejšie hodnotiace kritérium odbornej poroty.

Okrem koncepčnej fázy sa Lundegaard podieľa aj na vývoji a správe webu. Spoločnosti PRE dlhodobo poskytuje vlastné vývojové kapacity, ktoré vyvíjajú samotný web a vystupujú tiež ako konzultanti systému CMS LARS Vivo. Lundegaard túto webovú platformu sám vyvíja a spoločnosti PRE ju poskytuje v licencii LDK (Lars Development Kit), ktorá jej umožňuje upravovať a rozširovať jej zdrojový kód o vlastné funkcie.

CMS LARS Vivo – platforma spájajúca všetky riešenia

CMS LARS Vivo slúži na jednoduché vytváranie a editáciu internetových prezentácií bez nutnosti vedieť programovať. Systém je určený pre stredné a veľké organizácie, existuje ale i v „odľahčenej“, cenovo výhodnej LITE verzii pre menšie internetové prezentácie. Pre potreby vlastného rozvoja je ponúkaný taktiež v licencii LDK, ktorá umožňuje upravovať zdrojový kód a rozširovať systém o vlastné komponenty.

Prototypovanie webových portálov

Na maximálne zefektívnenie výroby a rýchle overenie návrhu Lundegaard využíva metódu „rapid prototyping“. Výstupom je interaktívna maketa budúceho portálu, simulujúca kľúčové funkcionality a niekedy tiež finálny vzhľad.Vzniká väčšinou v úvodných fázach projektu a vďaka využitiu špecializovaných nástrojov je príprava prototypu veľmi rýchla. Práve rýchlosť je kľúčovým parametrom prototypovania, a podporuje tak aj s obmedzeným rozpočtom niekoľkonásobné iterácie designu reflektujúce výsledky užívateľského testovania i prípadné pripomienky zadávateľa. Po overení kľúčových vlastností návrhu (v niekoľkých rýchlych iteráciách) predstavuje prototyp vizualizované zadanie kľúčových častí portálu pre následný vývoj.