Web PREdistribuce.cz sa stal víťazom kategórie „Priemysel a energetika“ v tohtoročnom WebTop100

12.11.2015
Web PREdistribuce.cz sa stal víťazom kategórie „Priemysel a energetika“ v tohtoročnom WebTop100

Web dcérskej spoločnosti Pražskej energetiky PREdistribuce sa stal víťazom kategórie „Priemysel a energetika“ 14. ročníku WebTop100.

Víťazstvo webu predistribuce.cz v kategórii Priemysel a energetika nasleduje po rade úspechov z minulých ročníkov, kedy sa weby Pražskej energetiky pravidelne umiestňovali na popredných priečkach práve v kategórii „Priemysel a energetika“ a v súťaži celkovo.

Spoločnosť Lundegaard poskytuje Pražskej energetike strategické partnerstvo v oblasti návrhu webov, kde sa podieľa na analýze použiteľnosti, architektúre webu a príprave prototypov. Web PREdistribuce získal maximálne možné hodnotenie okrem iného práve v časti User Experience, ktorá spolu s obsahom webu predstavuje najdôležitejšie hodnotiace kritérium odbornej poroty.

Okrem koncepčnej fázy sa Lundegaard podieľa i na podpore webu. Spoločnosti PRE dlhodobo poskytuje konzultantov v oblasti UX, prototypovania a dizajnu a systému CMS LARS Vivo.

Prototypovanie webových portálov

Na maximálne zefektívnenie výroby a rýchle overenie návrhu Lundegaard využíva metódu „rapid prototyping“. Výstupom je interaktívna maketa budúceho portálu, simulujúca kľúčové funkcionality a niekedy tiež finálny vzhľad. Vzniká väčšinou v úvodných fázach projektu a vďaka využitiu špecializovaných nástrojov je príprava prototypu veľmi rýchla. Práve rýchlosť je kľúčovým parametrom prototypovania, a podporuje tak aj s obmedzeným rozpočtom niekoľkonásobné iterácie designu reflektujúce výsledky užívateľského testovania i prípadné pripomienky zadávateľa. Po overení kľúčových vlastností návrhu (v niekoľkých rýchlych iteráciách) predstavuje prototyp vizualizované zadanie kľúčových častí portálu pre následný vývoj.