Pripravili sme platformu pre dojednávaní finančných produktov kompletne online

21.09.2018

V Lundegaarde dokončujeme vývojovú fázu unikátnej platformy určenej pre poskytovateľov úverov.

Využili sme našu viac ako dvadsaťročnú skúsenosť s návrhom a prevádzkou veľkých digitálnych riešení pre finančné spoločnosti a vyvíjame platformu, ktorá umožní novým zákazníkom si kompletne zriadiť službu bez nutnosti fyzickej prítomnosti na pobočke či zasielanie podpísaných dokumentov poštou.

Platforma pomenovaná KLUSTR Platform rieši problematiku inovatívneho „onboardingu“ (získanie a stotožnenie nových klientov) a „underwritingu“ (vyhodnotenie bonity klienta vrátane získavania informácií z úverových registrov). V prípade potreby produkt zaisťuje aj oblasť account managementu, pokrýva tak celý životný cyklus v oblasti úverovej problematiky.

KLUSTR Platform je komplexný produkt, ktorý je určený pre široké spektrum finančných inštitúcií – poskytovatelia mikropôžičiek, nebankoví poskytovatelia spotrebných úverov a bankové inštitúcie. Je ale vhodná aj pre ďalšie oblasti, napr. operatívny leasing v odvetví automotive, telekomunikačné služby či oblasť utility.

Klustr_platform

Klustr_2

Platforma vzniká v spolupráci s ďalšími firmami. V súčasnej dobe dokončujeme druhú fázu vývoja a už sme začali intenzívne rokovania s klientmi, ktorí majú záujem o implementáciu platformy.

Viac informácií o platforme zistíte na www.klustr.eu