CMS LARS Vivo 1.0.2 (update 2)

01.12.2010
CMS LARS Vivo 1.0.2 (update 2)

Aktualizovaná verzie CMS systému LARS Vivo k dispozícii.

 CMS LARS Vivo 1.0.2 (update 2) je servisné vydanie (release) systému, ktorý okrem súboru bug fixov prináša drobné technické vylepšenia a optimalizácie funkčnosti.

 • zlepšenie podpory pre šablóny vo formáte Smarty (možnosť špecifickej inicializácie Smarty objektu)
 • zvýšenie maximálneho počtu obsahov vo viacobsahovom (multicontent) dokumente na 20
 • optimalizácia zobrazení väčšieho počtu obsahov vo viacobsahovom (multicontent) dokumente (scrollovanie záložiek, možnosť explicitného pomenovania záložky)
 • plná funkčnosť Flash file uploaderu aj v prípade nasadenia pod HTTPS
 • podpora nového dátového podtypu DateTime:UTC (univerzálny svetový čas)
 • možnosť odosielania reportov o všetkých chybách vzniknutých v CMS systéme na zadanú e-mailovú adresu
 • optimalizácia chovánia autoverzovanie obsahu typu súbor (File)

Partneri v rámci licenčného programu LDK môžu sťahovať túto novú verziu priamo z SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.0.2

Vydanie ďalšej verzie 1.1, ktorá prinesie väčšie množstvo funkčných rozšírení, sa predpokladá na prelome januára a februára 2011. Medzi plánovanými novinkami bude

 • Plná podpora stráženie referenčnej integrity u všetkých typov obsahov a entít
 • Profil úrovne užívateľskej skúsenosti (UX Profile) umožňujúci vymedziť resp. obmedziť rozsah funkcií a možností v systéme na mieru konkrétnemu typu resp. typom užívateľov alebo zákazníka
 • Modul Replikačných bodov (Replication Point) umožňujúci prevádzať (polo)automatizované zrkadlenie dokumentov a ich obsahov v rôznych (typicky jazykových) vetvách webu
 • Nový typ obsahu Multimediálny objekt (Multimedia Object) pre vkladanie multimédií vrátane HTML5 videa.
 • Podpora stránkovanie v Prehľadoch (Overview)

Viac informácií o produkte nájdete tu.