Testovali sme v HUBRU (laboratórium pre štúdium ľudského správania sa)

15.05.2017

Začali sme spoluprácu s unikátnym laboratóriom ľudského správania sa pri PEF ČZU. Overili sme si, že prepojenie vedeckej a komerčnej sféry môže fungovať.

Prečo a kedy testujeme použiteľnosť?

Ak chceme poznať užívateľa svojho webu alebo aplikácie, je nevyhnutné k tomu využívať analytické nástroje. Vďaka analytike získame odpoveď na otázku „ČO“ užívatelia robia, no odpovede na otázky „PREČO“ a „AKO“ z analytiky nezískame. Tu prichádza na rad práve užívateľské testovanie.

Je tak možné odhaliť najväčšie problémy v použiteľnosti a zistiť potreby a očakávania užívateľov. Dozvieme sa napríklad či a ako sa užívatelia na webe orientujú, ako postupujú pri vyplňovaní formulárov, alebo či sú zrozumiteľné všetky použité prvky – celkovo nás zaujíma ako ľahko sa užívateľ dostane k cieľu, ktorý sme danému webu vytýčili. Na týchto zisteniach potom staviame koncept ďalšieho postupu pre úpravy alebo ďalší vývoj webu alebo aplikácie.

V akých fázach testovanie použiť? Ideálne vo všetkých fázach projektu, tzn. už od samotného začiatku pri základnom prototype, v priebehu vývoja i v samotnom závere pred spustením do ostrej prevádzky. V prípade užívateľského rozhrania sú väčšie opravy náročné a často sa chyby v prezentačnej vrstve prenášajú až do jadra aplikácie, preto je testovanie počas celého procesu vývoja veľmi dôležité.

Čo je HUBRU?

HUBRU (Human Behavior Research Unit / Laboratórium pre štúdium ľudského správania sa) je unikátne pracovisko pri PEF ČZU v Prahe (Prevádzkovo ekonomická fakulta Českej poľnohospodárskej univerzity). Ide o spojenie dvoch laboratórií. Laboratória pre výskum použiteľnosti (Usability Lab) a laboratória pre prácu s virtuálnou realitou. Obe tieto laboratóriá sú podporené možnosťou využívať vybavenie biometriky. HUBRU predstavuje prielom v oblasti komplexného výskumu ľudského správania sa.  

HUBRU - Laboratórium pre štúdium ľudského správania sa

HUBRU - Laboratórium pre štúdium ľudského správania sa

Moderné vybavenie HUBRU

Testovacia miestnosť laboratória je vybavená špičkovou technikou, ktorá zahŕňa monitory vybavené webkamerou, veľkoplošnými obrazovkami na stenách, bezkáblovými slúchadlami s mikrofónom, zariadenie EyeTracking sledujúce zrak a prenosnú videokameru. Celá miestnosť je monitorovaná pomocou kamier, ktoré snímajú obraz aj zvuk.

Moderátor sedí v pozorovacej miestnosti, má možnosť moderovať štúdiu priamo v miestnosti participantov, komunikuje s účastníkmi v testovacej miestnosti pomocou reproduktorov alebo bezkáblových slúchadiel s mikrofónom.

Moderátor a pozorovatelia majú k dispozícii okrem audio a HD video prenosu i systém ukladania záznamov a obsluhu zdieľania obrazu a zvuku. Môžeme tak so záznamami pracovať ako s podkladmi pre následný návrh riešenia úpravy webu či aplikácie. Zároveň je možné štúdiu vzdialene prenášať v reálnom čase formou internetového vysielania.

Čo a ako sme testovali?

Testovali sme použiteľnosť súčasného webu s cieľom vytvorenia informačnej architektúry nového webu. Konkrétne sme testovali predovšetkým akým spôsobom užívatelia hľadajú potrebné informácie. Následne prebehla i skupinová diskusia, pri ktorej boli prerokované obecné problémy, ktoré počas testovania nastávali a očakávania užívateľov od samotného webu.

Vyskúšali sme nový spôsob tzv. spoločného testovania. Tento druh testovania je nový unikátny princíp navrhnutý Josefom Pavlíčkom Rudolfom Bockom práve pre laboratórium, ktoré je vhodné pre tento typ testovania. Je špecifické v tom, že zadanú úlohu plnia všetci účastníci testovania naraz a zároveň je každý sledovaný a meraný jednotlivo. Súčasne sú všetci účastníci súčasťou tímu, ktorý sa môže i nemusí vzájomne ovplyvňovať.

V rámci testovania je štandardne pozorovaná napr. práca s testovacím scenárom, mimika tváre, verbálne prejavy, ale po novom i prípadné rozhovory účastníkov. V spoločnom testovaní môžu byť prínosom práve i sociálne väzby, pretože je možné sledovať až 10 rôznych účastníkov testovania naraz.

HUBRU - testovanie Lundegaardu

HUBRU - testovanie Lundegaardu

Naše poznatky z testovania

Presvedčili sme sa, že spoločné testovanie je vhodné do procesu návrhu a vývoja webov zaraďovať. Vždy je ale treba posúdiť vhodnosť pre konkrétny typ a fázu projektu.

Vhodné môžu byť situácie, kedy potrebujeme sledovať typické správanie sa užívateľov pri štandardných úkonoch bez zásahov zisťovania ďalších detailov. Príkladom je zisťovanie chýb a problémov budujúceho webu alebo vychytávanie „posledných múch“ pred spustením nového webu. Výhodou spoločné testovania v týchto prípadoch je zníženie časovej náročnosti a tým i nákladov na testovanie.

Josef Pavlíček, odborný garant Laboratória použiteľnosti, testovania s Ludegaardom komentuje: Už vykonané užívateľské testovanie firmy Lundegaard je prvým krokom na ceste k vytvoreniu mnou plánovanej celosvetovej platformy World Collaboration Usability Group (WCUG). Cieľom je zjednotiť nie len akademické a vedecké inštitúcie, ale aj komerčné spoločnosti pod jednu záujmovú skupinu podporujúcu spoločné princípy testov použiteľnosti. Chceme priniesť zvýšenie efektivity v oblasti testovania pre vývojové firmy a zároveň zaviesť pružný systém výuky nových UX dizajnérov. V súčasnej dobe sme začali spoluprácu s University of Missouri, výsledkom ktorej je prvá medzinárodná letná škola spoločného testovania použiteľnosti, ktorá prebehne v júli tohto roku.“

Čo ďalej?

Ceníme si, že pri spolupráci s PEF ČZU si môžeme navzájom zdieľať skúsenosti a znalosti. Testovanie je neoddeliteľnou súčasťou práce, i preto s HUBRU plánujeme ďalšie aktivity.

Josef Pavlíček z HUBRU na záver dodáva: „Získané výsledky užívateľských testovaní budeme spoločne s vedeckým tímom Pavlíček, Hronza, Pavlíčková a Jelínková reprezentovať na konferencii CAISE 2017 v Essene. Vítame ďalšie ponuky spolupráce v podobe jednotlivcov i záujmových skupín.“