Slovenská pobočka Lundegaardu oslávi 10 rokov existencie

04.10.2016

Spoločnosť Lundegaard Slovensko s.r.o. vznikla pred 10 rokmi ako pobočka Lundegaardu a slúžila ako alokované pracovisko so špecializáciou na vývoj .NET aplikácií.

Slovenský tím sa v nasledujúcich rokoch rozrástol o ďalšie tváre – tím posilnili HTML kóderi, databázoví špecialisti a testeri, aby pokryli rastúci dopyt po službách Lundegaardu.

Aktuálne náš slovenský tím, sídliaci na adrese Letná 45 v Košiciach, poskytuje testovacie kapacity pre všetky projekty Lundegaardu. Zodpovedá za to, aby kvalita výstupov bola v súlade s internými štandardami našej spoločnosti. Pomocou funkčného testovania a štandardných manuálnych a automatických testov pomáha slovenský tím odhaľovať prípadné chyby a bezpečnostné nedostatky riešení.

Na čele slovenského quality assurance tímu stojí Denisa Soltészová.

Hoci celá spolupráca prebieha výhradne na diaľku, vďaka možnostiam, ktoré v dnešnej dobe ponúkajú digitálne technológie, dokáže naše slovenské testovacie centrum efektívne spolupracovať na dennej báze so všetkými tímami Lundegaardu.

Túto skutočnosť potvrdzuje tiež fakt, že služby nášho quality assurance centra na Slovensku začali pre vysokú úroveň poskytovaných služieb využívať taktiež priamo naši klienti.