Zhrnutie posledného štvrťroku 2010

14.01.2011
Zhrnutie posledného štvrťroku 2010

Posledný štvrťrok roku 2010 bol pre Lundegaard jeden z nejúspešnejších v histórii!

Interactive

Nový web pre Letiště Praha beží na CMS LARS Vivo. Dokončili sme tak nový firemný portál, ktorý obsahuje okrem vyčerpávajúcich informácií o spoločnosti a letisku ďalšie zaujímavé funkcie – tabuľku príletov a odletov napojenú na interný systém spoločnosti; napojenie na rezervačný systém pre objednanie ubytovania a leteniek; aplikáciu na zprávu a rezerváciu exkurzií; B2B sekciu pre klientov letiska; napojenie na počasie. Stránky sú dostupné v českej a anglickej jazykovej mutácii. Súčasťou projektu bola tiež mobilná verzia webu. Viac o referencii.

Zbrusu nový portál pre Sanoma Magazines, ktorý sa zaoberá astrológiou, horoskopmi a všetkým súvisiacim, sa volá MojeAstrologie.cz. Vo veľmi krátkom termíne a za súčasného vývoja všetkých ostatných projektov sme zvládli ho pustiť do éteru v astronomicky správny dátum a čas: 2.12.2010 o 0h 12min. Celý portál opäť využíva moderný Content Management Systém LARS Vivo. Portál je veľmi interaktívny a kladie veľký dôraz na interaktivitu s návštevníkov. Obsah stránok dynamicky reaguje na zadaný dátum a hodinu narodenia, vďaka ktorému následne vyberá relevantné predpovede, osobné číslo a personifikovanú osobnú kartu. Jednotlivé predpovede sú prehľadne zpravované cez administračné rozhranie a všetko je koncipované tak, aby celý portál bol jednoducho zpravovateľný aj cez jeho komplexnosť a narastajúcu veľkosť.

V spolupráci s agentúrou Quent sa nám pre klienta Unilever pre portál Zdravý kořínek podarilo bez problémov a za krátky čas prejsť zo staršej generácie CMS LARS na novú CMS LARS Vivo so zachovaním pôvodnej grafiky a všetkých pôvodných obsahov. Samozrejme sme nezostali iba pri „suchom” skopírovaní funkčnosti a web sme vylepšili aj o ďalšie nové interaktívne prvky.

V rámci našej divízie INTERACTIVE sme pre nášho dlhoročného klienta 3M realizovali 3 PPC kampane. Interaktívne tabule a projektory do škôl a priemyslové rohože Nomád sme promovali na vyhľadávačoch. Spotrebiteľskú súťaž o poukážky na zmenu vizáže pre webové stránky www.30letpost-it.cz sme potom realizovali prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Pre spoločnosť Škoda Holding, a.s. sme úspešne spustili firemnú prezentáciu Skoda.cz, na pozadí ktorej beží tzv. Referenčný modul, ktorý slúži ku zpráve všetkých produktov, ich referencií a kontaktov naprieč celým webom tejto významnej českej spoločnosti. Referenčný modul bol vyvinutý s využitím pokročilých vlastností CMS LARS Vivo. Web je zatiaľ dostupný iba v českej verzii, ale do budúcna je pripravený aj na ďalšie jazykové mutácie.

S firmou 3M divízií HealthCare sme realizovali regionálnu lokalizáciu nového webu – riešení pre zdravotníctvo. Lokalizácia prebehla takmer pre všetky krajiny v Európe, na blízkom východe a v Afrike (EMEA) regióne. Zároveň sme zmigrovali microsite z externej platformy na platformu EWCD, na ktorej beží všetok webový obsah spoločnosti 3M. Microsite sa zaoberá novým digitálným stetoskopom rady 3100 a 3200. Po transféry prebehol veľký lokalizačný projekt do Európy, na blízky východ a do Afriky.

SYSTEMS

Aj keď sme v Q4 neuviedli v život nový systém, určite sme sa nenudili. Vývojári pomerne intenzívne odbavovali zmenové požiadavky na našich kľúčových klientských riešeniach tak, aby boli všetky požadované zmeny uvedené do prevádzky pred koncom roka. Hlavný kus práce ale odvádzali konzultanti/analytici na príprave niekoľkých nových systémoch – tými sa vám ale budeme môcť pochváliť, až keď zazrú svetlo sveta.