Redesign webov Cofidis pre Slovenskú a Českú republiku

28.03.2012
Redesign webov Cofidis pre Slovenskú a Českú republiku

Lundegaard pomohol spoločnosti Cofidis zrealizovať generačnú obmenu ich webových prezentácií.

Redesign firemného webu je súčasťou nových zmien v spoločnosti Cofidis. Jedným z hlavných cieľov bolo sprehľadniť produktové portfólio, vylepšiť súvisiaci informačný servis a vytvoriť vhodné interaktívne nástroje pre zvýšenie samoobslužnosti klientov a komfortu vybavenia ich bežných požiadaviek.

Ciele redizajnu

  • Vizuálny súlad s novou globálnou korporátnou identitou.
  • Sprehľadnenie produktového portfólia.
  • Kvalitný samoobslužný info-interaktívny servis.
  • Podpora značky a jej dôveryhodnosti.
  • Optimalizácia stránok pre mobilné zariadenia.

Jedným z kľúčových prínosov Lundegaardu do projektu redesignu firemných prezentácií cofidis.sk a cofidis.cz bolo vypracovanie detailného konceptu úprav a implementačné špecifikácie funkcionalít, na základe dôkladných analýz chovania užívateľov.

V rámci prípravy konceptov bol kladený dôraz na úpravu poňatia prezentácie produktov a optimalizácii informačnej architektúry tak, aby užívateľ obdržal informačný servis odpovedajúci jeho roli a fázy pripravenosti k akčnému kroku. Pre odladenie a maximalizáciu užívateľskej prívetivosti bol v ranných koncepčných fázach, dnes už štandardne, vytvorený „preklikateľný“ prototyp, umožňujúci pohotové zásahy nad reálným testovaním, bez nutnosti generovania zložitejších zásahov v neskorších fázách realizácie už finálných programových kódov. S ohľadom na začlenenie samoobslužných interaktívnych prvkov, vznikol rad produktových kalkulačiek a ďalších demo-vizuálnych prvkov, ktoré pomáhajú užívateľovi overiť jeho finančné možnosti, prípadne sa zorientovať v oblasti nebankových pôžičiek.

Navrhnuté úpravy a celkové poňatie kladúce dôraz na efektivitu prežitku užívateľov, podstatne zvyšuje konverziu klientov, ktorú Cofidis od online kanálu očakáva.

Technológie

Webová prezentácia je postavená na systéme CMS LARS Vivo, ktorý zaisťuje nielen vlastnú správu obsahu, ale hlavne poskytuje podporu efektívnej implementácie funkčne špecifických častí a v riešení tak plní rolu „web building platformy“.

Vďaka využitiu rady už predpripravených komponentov v systéme, celý redesign bol prevedený za tri mesiace a spĺňa požadované ciele spoločnosti Cofidis i zo strany veľkej flexibility k správe a rozvoju webových riešení do budúcna.