Redesign internetového portálu skoda.cz

15.11.2010
Redesign internetového portálu skoda.cz

Lundegaard spustil v krátkej dobe ďalší veľký firemný portál pre poprednú českú spoločnosť – Škodu TRANSPORTATION. Portál je postavený na CMS LARS Vivo.

Po spustení nového portálu pre Letiště Praha sa jedná o dokončenie ďalšieho rozsiahleho redesignu firemného portálu na platforme CMS LARS Vivo.

Na základe detailnej „predimplementačnej“ analýzy, ktorej autorom bol tiež Lundegaard, boli začaté práce na redesigne firemne-produktového portálu skoda.cz.

Hlavné ciele redesignu sú:

  • Posíliť dôveru v spoločnosť na zahraničných trhoch (pripravuje sa anglická verzia).
  • Prezentovať spoločnosť ako technologického leadra.
  • Zjednodušiť klientom prístup k informáciám o produktoch spoločnosti.
  • Poukázať na kvalitu produktov.
  • Presunúť zprávu obsahov na ne-technických užívateľov (zástupci jednotlivých dcérskych spoločností) a to v nádväznosti na implementáciu dostatočne výkonného nástroja pre decentralizovanú zprávu obsahu a štruktúry prezentácie

V rámci vývoja internetového portálu bolo realizované niekoľko nových funkčných oblastí, z ktorých vyberáme:

Prezentácie jednotlivých spoločností holdingu pomocou tzv. karty spoločnosti. Karta spoločnosti prezentuje všetky dôležité informácie o spoločnosti a slúži ako spojitosť so samostatným webom konkrétnej spoločnosti. Vďaka prepojeniu s produktovým modulom je možné na karte spoločnosti nájsť tiež stručný zoznam ponúkaných produktov.

Referenčný, produktový a kontaktný modul. Novo realizovaná funkcionalita postavená na možnostiach CMS LARS Vivo ako frameworku pre vývoj webových aplikácií. V rámci CMS LARS Vivo boli naprogramované špeciálne moduly pre jednoduchú správu produktov, referencií a príslušných kontaktov. Previazanosť všetkých informácií umožňuje využiť informácie o produkte v referencii a naopak, samozrejme vrátane zobrazení príslušných kontaktných údajov. Modul bol vytvorený s využitím know-how Lundegaardu s vývojom aplikácií a informačných systémov, ktoré má vďaka divízii SYSTEMS. Bola spracovaná analýza pomocou UML (Use Case Model, Class diagram), návrhnutá architektúra s využitím vlastností CMS LARS Vivo a následne prevedená implementácia.

Nový portál je prevádzkovaný na dedikovanej serverovej infraštruktúre na systémovej platforme Windows Server 2008 R2 + Microsoft IIS7 prevádzkované IT oddelením klienta.