Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“

09.04.2018

V Raiffeisenbank pracujeme na frontendoch nového interného DMS (Document Management System). A klient našu prácu ocenil na akcii Dodávateľ roka.

Boli sme pozvaní na akciu „Dodávateľ roka“ usporiadanú bankou, ktorej sa zúčastnilo mnoho ďalších spoločností z oblasti systémovej integrácie, konzultačných služieb a ďalších. Cieľom celej akcie bolo zhodnotenie spolupráce s významnými dodávateľmi Raiffeisenbank.

Náš nominovaný projekt zahŕňal prerobenie systému správy dokumentov (DMS) naprieč celou bankou. Naša úloha spočívala v prepracovaní frontendov a nadväzovala na náš návrh frontend stratégie. DMS tak bol jej prvou implementáciou v banke.

Frontend stratégia zahŕňala ako samotnú technickú architektúru systému a UX frontendov, tak aj zavedenie kompetencie agilného vedenia projektu a prístupu designu zameraného na užívateľa (Human Centered Design) vychádzajúceho z nášho poňatia korporačného (Enterprise) UX. Kľúčové bolo kontinuálne zapojenie UX, technického, vývojového a biznis tímu počas celého projektu a voľba vhodného „tooling“. Ako integračná platforma s potenciálom pre budúce nasadenie iných frontend systémov bola vybraná platforma Liferay, ktorej je Lundegaard partnerom.

Tento inovatívny prístup banka ocenila. Pri slávnostnom vyhlasovaní sme obsadili prvé miesto v kategórii „Najinovatívnejší projekt“. Okrem tohto ocenenia sme taktiež boli medzi 3 najlepšími dodávateľmi v kategórii „Dodávateľ s najväčšou pridanou hodnotou“.

Nejinovativnější projekt roku

Ďakujeme Raiffeisenbank za možnosť spoločne inovácie presadzovať a za ich ocenenie v rámci prestížnej akcie Dodávateľ roka. A zároveň patrí veľké ďakujem všetkým našim zamestnancom, ktorí sa podieľali na implementácii a vedení celého projektu.

Na toto čerstvé ocenenie sme veľmi hrdí a predstavuje pre nás obrovskú motiváciu. Úspech sme oslávili naprieč celou firmou a tešíme sa na ďalšie výzvy.

Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Najinovatívnejší projekt“