Radek Vít prednášal na konferencii Meet Magento o implementácii s využitím platformy Magento

19.04.2016

V Prahe sa konala prvá medzinárodná konferencia pre podnikateľov a vývojárov Meet Magento CZ 2016, kde sme samozrejme nesmeli chýbať medzi rečníkmi.

Medzi rečníkmi na Meet Magento CZ 2016 sa predstavil taktiež PMO lead Lundegaardu Radek Vít, ktorý sa vo svojej prednáške venoval implementácii enterprise e-commerce projektov s využitím platformy Magento.

Radek vo svojej prednáške vyzdvihol predovšetkým službu Magento Connect, kde si môžu užívatelia a vývojári zakúpiť stovky už hotových pluginov a add-onov pre platformu Magento. Vysvetlil poslucháčom, že v Magente nie je nutné vyvíjať každú funkcionalitu úplne od začiatku a vytvárať si tak riešenie vyvinuté vlastnými silami. Postačí si nájsť vhodný premium plugin a ten si zakúpiť.

Počas prednášky taktiež zaznelo, že Magento premium pluginy sú často nielen lacnejším, ale taktiež omnoho rýchlejším riešením niektorých požiadaviek klientov.

Online trhovisko Magento Connect umožňuje klientom kratší time-to-market, čo má zásadný vplyv na návratnosť celej investície. Radek tento fakt ilustroval na príklade využitia už hotového add-onu M2E (Magento to Ebay) zaisťujúceho napojenie e-shopu zároveň na eBay a Amazon. Využitie týchto pluginov pri vývoji e-commerce riešení umožňuje rýchle preniknutie na globálne trhy s minimálnymi nákladmi.

Zaujímavým bodom prednášky bolo zdôraznenie prínosov agilného vývoja, resp. metódy „minimum viable produkt“. Klient by si mal s pomocou svojho dodávateľa stanoviť nielen finálnu podobu riešenia, ale mal by sa zamerať i na prevádzkyschopné minimum. Ide o nový trend stavania e-shopov, ktorý sa zameriava na čo najrýchlejšie spustenie predaja a návratnosť investícií.

Tento prístup zaistí rýchlejšiu spätnú väzbu od užívateľov a umožňuje: