Príspevok na seminár “od webovej stránky k portálovému riešeniu“

25.02.2011
Príspevok na seminár “od webovej stránky k portálovému riešeniu“

Dokument je na vyžiadanie k dispozíci. Obsahuje náš príspevok k semináru "Od webovej stránky k portálovému riešeniu" (organizovaný so spoločnosťou Microsoft).

Príspevok je určený pre vedúcich pracovníkov z oblasti marketingu a obchodu. Odpovedá na následujúce otázky: Čo je firemný webový portál? V čom sa líši od webových stránok? Potrebuje to naša spoločnosť, prinesie nám konkurenčnú výhodu? Na čo si dať pri vývoji pozor? Koľko nás to vlastne bude stáť a oplatí sa to vôbec?

Autor

Jiří Tonar
výkonný riaditeľ spoločnosti Lundegaard.

Obsah dokumentu

1. Webové portály
1.1 Čo je firemný webový portál
1.1.1 Extranet a intranet
1.2 Ciele firemného webového portálu
2. Postup implementácie a nároky na zadávateľa
2.1 Doporučenie pre realizáciu projektu vývoja portálu
2.2 Doporučený postup realizácie projektu
2.2.1 Koncept a definície cieľov
2.2.2 Analýza a funkčné požiadavky
2.2.3 Grafické práce
2.2.4 Vývoj a testovanie
2.2.5 Rozvoj a podpora
2.2.7 Typická dĺžka fáz projektu a nároky na personálne zaistenie
3. Webový portál ako investícia
3.1 Výnosy
3.2 Náklady
4. Praktické skúsenosti a riešené situácie
4.1 Prípadové štúdie.
4.1.1 Ciele projektu
4.1.2 Popis riešení
4.1.3 Výsledok

Ukážka dokumentu - kapitola 1

1. Webové portály

Čo je firemný webový portál? V čom sa líši od webových stránok? Potrebuje to naša spoločnosť, prinesie nám konkurenčnú výhodu? Na čo si dať pri vývoji pozor? Koľko nás to vlastne bude stáť a oplatí sa to vôbec?

1.1 Čo je firemný webový portál

Definícia firemného webového portálu sa líši podľa zdroja informácií, ale je možné pomenovať vlastnosti, ktoré majú tieto definície spoločné. Tieto kľúčové vlastnosti sú:

 • centrálny prístup k inak decentralizovane uchovávaným informáciám,
 • integrácia na interné a externé zdroje dát,
 • možnosti personalizácie obsahu pre cieľové skupiny užívateľov (napr. klienti, partneri, zamestnanci),
 • aktívna interakcia užívateľov
 • jednotný spôsob prihlasovaní a evidencie užívateľov (single sign-on),
 • silné vyhľadávacie jadro schopné zahrnúť všetky zdroje informácií,
 • silná prevádzková platforma (Content Managementy System – systém na správu obsahu) umožňujúci plnohodnotnú prevádzku a rozvoj portálu, poskytujúci nástroje pre ľahkú decentralizovanú správu,
 • podpora rôznych klientských platforiem a schopnosť výmeny dát v štruktúrovanej podobe.

Za portálové riešenie je teda možné v praxi považovať, firemné prezentácie, ktoré poskytujú informácie preberané z interných alebo externých systémov prevádzkovateľa, cieľovým skupinám užívateľov, na základe ich identity. Prevádzkované sú na platforme, ktorá umožňuje nezávislosť na jednom dodávateľovi a je dostatočne výkonná a robustná, aby umožnila ďalší plynulý rozvoj portálu a pokryla vzrastajúce nároky na výkon.

Príklad firemného webového portálu: www.cetelem.cz

Spĺňa základné vlastnosti: silná integrácia na interné systémy klienta a to na rôznych platformách – teda centralizácia prístupu k informáciám; existencia klientskej zóny – teda personalizácia obsahu a centrálnej správy identít; správa vlastného nastavenia v rámci ponúkaných produktov; CMS poskytujúci možnosti ďalšieho rozvoja.

Príklad firemnej webovej prezentácie: www.cardif.cz

Napriek tomu, že je prevádzkovaný na CMS a je cieľovej skupine užívateľov poskytnutá možnosť interakcie, nejedná sa o webový portál.

1.1.1 Extranet a intranet

Termín extranet v praxi často splýva s pojmom webový portál. Presnejšie povedané určitá forma extranetu (B2B, alebo B2C) býva vždy súčasťou webového portálu. Webový portál obsahuje časť, ktorá obchodným partnerom (B2B) alebo klientom (B2C = klientská zóna) poskytuje dáta z interných systémov.

Naproti tomu prepojenie intranetu a firemného webového portálu nebýva tak časté. Dochádza k nemu na úrovni zdieľania dokumentov alebo vybraných dát, ale v obmedzenej miere. Výhodu majú riešenia, ktoré umožňujú na jednej platforme zdieľať dáta, jak v rámci webu, tak intranetu.

Dostupnosť dokumentu

Dokument je k dispozícii na vyžiadanie na emailovej adrese info@lundegaard.cz po uvedení kontaktných údajov:

 • meno a priezvisko,
 • pracovná pozícia,
 • kontaktný telefón,
 • kontaktná emailová adresa,
 • názov spoločnosti,

Poznámka: Účastníkom seminára bude príspevok zaslaný emailom.