Prepojte svoj business s internetom

16.06.2011
Prepojte svoj business s internetom

CMS LARS Vivo teraz obsahuje novú možnosť prepojenia sa systémom na riadenie vzťahov so zákazníkom MS Dynamics.

„Vďaka otvorenosti a rozšíriteľnosti CMS LARS Vivo sme v krátkej dobe pripravili Connector, ktorý umožňuje napojenie na Microsoft Dynamics CRM, ktoré je implementované jak vo vnútri vašej firmy, tak poskytované ako služba.“

Jiří Tonar, výkonný riaditeľ

Connector umožnuje načítanie a vkladanie ľubovoľných dát do CRM. Je tak možné užívateľovi zobraziť informácie z vášho systému – napríklad informácie o jeho objednávkach, faktúrach alebo naopak vytvárať príležitosti z kontaktných formulárov. Proste všetko, čo si prajete dať k dispozícii.

Vkladanie dát umožňuje vytvárať ľubovoľné stavy, ktoré je CRM schopné zaistiť. Môžete tak priamo z webovej objednávky vložiť príslušnú objednávku automaticky do CRM alebo vytvárať príležitosti, záujmy, servisné požiadavky či kontakty z vašich webových formulárov.

Kombinácia silného nástroje na správu obsahu, ako je CMS LARS Vivo a MS Dynamics CRM Vám umožní z vašej webovej prezentácie urobiť mocný predajný nástroj, ktorý je možné efektívne a jednoducho spravovať a ďalej rozširovať.

Zozbierané dáta máte k dispozícii centrálne a je možné s nimi ďalej nakladať podľa vlastných interných procesov. Neriešte jednotlivé formuláre samostatne, nepridávajte si spoločnosti zbytočnú administratívu správou zozbieraných dát, ale všetko pohodlne spravujte vďaka Connectoru na jednom centrálnom mieste, ktorým je MS Dynamics CRM.

Príklady využitia

Pre inšpiráciu uvádzame niekoľko vybraných príkladov, kedy možno jednoducho a efektívne kombináciou CMS LARS Vivo a MS Dynamics CRM dosiahnuť rýchlych a zaujímavých výsledkov pre váš predaj, ktorý naviac konsolidujú a niekoľkonásobne uľahčujú komunikáciu s klientmi.

Objednanie katalógu.

Jednoduchý formulár – dáta „padajú“ priamo do Vášho CRM, kde je možné s nimi ďalej pracovať a využiť ich. Samotné odoslanie katalógu už je čisto administratívny úkon a len  vďaka, CRM postrážiť.

Záujem o produkt/službu.

V prípade, že zákazník prejaví záujem o Vašu službu alebo produkt, je vyhrané – vďaka prepojeniu je možné, aby obchodník na vašej strane ihneď obdržal úlohu na odbavenie a ďalšiu prácu so záujemcom. Systém vytvorí príležitosť, priradí úlohu a pošle upozornenie. Miera automatizácie je voliteľná na strane CRM, máte tak neustály a hlavne aktuálny prehľad nie len o výkonnosti webovej časti, ale tiež na systém odbavovania požiadaviek.

Objednávka služby produktu.

Aj keď nemáte eshop a nepotrebujete ho, môžu Vaši zákazníci objednať vaše služby on-line. Vložením do CRM je možné aj túto objednávku spracovať štandardným spôsobom.

Reklamácia / objednanie servisného zásahu.

Vďaka modulu servis je možné zbierať prostredníctvom webu požiadavky Vašich klientov a plynule  ich odbavovať. Samozrejmosťou sú emailové notifikácie, notifikácia poverených pracovníkov a sledovanie riešení jednotlivých prípadov.
… možností je samozrejme ďaleko viac, nie je potreba sa nechať zväzovať technológiou.

Viac informácií

Viac informácií o Connectore nájdete na stránkach venovaných CMS LARS Vivo. Pre klientov s licenciou LDK bola zverejnená aj programátorská dokumentácia Connectora.