Pechová prechádza z IBM do Lundegaardu

07.07.2016

Hana Pechová prechádza do Lundegaardu zo spoločnosti IBM ČR, kde pôsobila 6 rokov a zaoberala sa tam analytikou, projekt manažmentom a UX.

V IBM ČR mala Hanka na starosti projekty pre klientov z oblasti finančníctva, zdravotníctva a verejného sektoru. Podieľala sa najmä na zdokonaľovaní a tvorbe mobilných aplikácií, návrhu koncepcií a stratégií slúžiacich k digitálnej transformácii spoločností, na business analýzach digitálnych riešení a vyhodnocovaní ich efektivity.

Do Lundegaardu nastúpila na pozíciu senior online consultant, kde bude mať na starosti okrem zlepšovania UX i realizáciu omnichannel riešení pre klientov. Zároveň bude pôsobiť ako garant online marketingových aktivít a podieľať sa na riadení klientskych projektov.

Hanka je držiteľkou magisterského titulu z ČVUT.